De som har läst eller på annat sätt tagit del av de analyser och utbildningar jag skrivit under de senaste tio åren är säkert familjära med att jag väldigt ofta använder mig av olika citat i mina texter. Anledningen till detta är att jag anser att citat kan vara extremt kraftfulla när det gäller att såväl ta till sig, som att förmedla, visdom i en kondenserad form. Eller, för att använda ett känt citat;

”If I have seen further, it is by standing on the shoulders of giants.” – Isaac Newton

Detta tycker jag väl sammanfattar min syn på varför citat är så värdefulla. Genom att ta till sig citat av framgångsrika och kloka individer kan man i en extremt komprimerad form ofta ta del av människors visdom eller kunskap, till exempel inom aktiehandel. Erfarenheter som det tagit årtionden av tankemöda, misstag och framgångar, för att tillskansa sig.

Genom att ta del av och samla på citat kan man således tillgodogöra sig stora lärdomar i en extremt tillgänglig form. De ersätter självklart inte behovet av att själv tillskansa sig den kunskap som krävs, men de kan hjälpa till att styra in en på rätt spår. Vare sig de memoreras eller sparas i skrift är de alltid tillgängliga för att påminna och ledsaga. Sedan gäller det ju självklart att hitta citat som resonerar med just ens egen filosofi och personlighet. Den samling av citat som jag uppskattar behöver ju självklart inte någon annan uppskatta. Att ta del av, reflektera över, ta till sig eller förkasta, olika citat är också en stor läro- och utvecklingsprocess.

Några av de citat som jag ofta tänker på vad gäller min aktiehandel är följande:

• ”The essential element is that the markets are based on human psychology, and by charting the markets you´re merely converting human psychology into graphic representations.” - Al Weiss

• ”Trend following is a little like surfing. You don´t have to know a lot about the physics of tides, resonace, and fluid dynamics in order to catch a good wave. You just have to be able to sense when it´s happening and then have the drive to act at the right time.” - Ed Seykota

• ”The key to trading success is emotional discipline. If intelligence were the key, there would be a lot more people making money trading.” - Victor Sperandeo


Gör det inte krångligare än vad det är. När det kommer till korttidshandel är rådande marknadssentiment, aktiens rådande prisdynamik, samt den personliga psykologins påverkan, de absolut viktigaste faktorerna att förstå och hantera. Det räcker. Personligen arbetar jag främst med teknisk analys som underlag för min köpstrategi, samt nyttjar en strikt riskhantering med stop loss som en del av min säljstrategi.

• “Markets are never wrong – opinions often are.” – Jesse Livermore

• "Markets can remain irrational longer than you can remain solvent." - John Maynard Keynes

• “It’s not whether you’re right or wrong that’s important, but how much money you make when you’re right and how much you lose when you’re wrong.” - George Soros

• “Risk is good. Not properly managing your risk is a dangerous leap” - Evel Knievel

• ” The most important rule of trading is to play great defense, not great offense. If I have positions going against me, I get right out; if they are going for me, I keep them. Don’t focus on making money; focus on protecting what you have.” - Paul Tudor Jones

• "The goal of a successful trader is to make the best trades. Money is secondary." - Alexander Elder

• "There is a time to go long. There is a time to go short. And there is a time to go fishing." - Denise Shull

Det finns inga ursäkter. Aktiemarknaden har aldrig fel, men du kan ha det. Låt inte din stolthet göra att förlustpositioner växer sig stora. Fokusera alltid på att försöka agera rätt i varje situation, utan att ägna en tanke på pengar. Om du fokuserar på hur mycket pengar du tjänar eller förlorar i en aktie ökar risken avsevärt för felaktiga beslut. Korrekta beslut däremot kommer i längden löna sig även monetärt. För egen del handlar det om att göra den tekniska analysen inför såväl mina köp- som säljbeslut så objektiv som möjligt. Har till exempel inga indikationer på en negativ trendvändning inkommit behåller jag aktien, oavsett vad annan typ av analys säger eller hur mycket pengar jag tjänat på innehavet. En strikt och väl utarbetad säljstrategi för positioner som går åt fel håll är dock den allra viktigaste aspekten i min aktiehandel. Ledorden för detta är; Stop loss, stop loss, stop loss! Det går alltid köpa tillbaka en aktie om förutsättningarna åter ser bra ut igen. Värt att notera också är att det ibland är bättre att ligga utanför marknaden om inga tydliga signaler finns utifrån ens handelsstrategi. Man måste inte dansa till varje låt som spelas.

Som synes handlar de flesta av dessa citat om att hantera sin egen psykologi och riskhantering i någon form. Det är också just riskhantering som jag personligen ser som den viktigaste aspekten av all aktiehandel, där jag håller en utarbetad säljstrategi som viktigare än en utarbetad köpstrategi. Med en väl utarbetad säljstrategi kommer man också till rätta med psykologiska bias som stolthet och ånger, flockmentalitet, samt rädsla och girighet, vilka alla tenderar att påverka besluten man tar på aktiemarknaden på ett negativt sätt.

Citaten ovan tycker jag passar min personlighet och hur jag valt att agera på aktiemarknaden. Detta då jag har en aktiv aktiehandelsstrategi. De som istället ser sig mer som värdeinvesterare finner säkert helt andra citat som viktiga för dem. Min uppmaning är därför att du, när du kommer över intressanta och tänkvärda citat, tar dem till dig och försöker reflektera över dess mening och huruvida du kan utvecklas som person eller aktiehandlare utav dem, helt utifrån din personlighet och den ansats du har som aktiehandlare.

Allt gott, och på snart återhörande
Martin Hallström


För att läsa mer om vikten av en säljstrategi rekommenderar jag mitt blogginlägg
Nyckeln till framgångsrik aktiehandel .

Vill man läsa och lära sig mer om hur psykologisk bias påverkar ens beslutsfattande på aktiermarknaden rekommenderar jag min artikelserie om Tradingpsykologi;

Del 1: Självkännedom - En nyckel till goda affärer

Del 2: Se upp med egengillrade placeringsfällor

Del 3: Stolthet och ånger de värsta fällorna

Läs fler blogginlägg av Martin Hallström Alla blogginlägg

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

All information i denna blogg är sammanställd från källor som Swedbank bedömer som tillförlitliga. Swedbank kan dock inte garantera att informationen är korrekt. Åsikterna är skribentens egna och behöver inte sammanfalla med Swedbanks. Informationen i bloggen är inte avsedd att utgöra rådgivning och du bör alltid ta del av övrigt marknadsföringsmaterial innan du väljer att göra en investering i någon produkt eller något bolag som omnämns i bloggen.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan