Vad är Ichimoku KumoIchimoku Kumo är den viktigaste och den mest unika delen av Ichimoku Kinko Hyo. Det är också den del av analysmetoden som är visuellt mest framträdande. Ichimoku Kumo gör det möjligt att omedelbart urskilja den underliggande trenden och hur det rådande priset står sig i förhållande till den trenden.

Ichimoku Kumo ger också en unik vy av framtida stöd- och motståndsnivåer. Det dynamiska område som utgör Ichimoku Kumo visar också i många situationer på ett bättre sätt det faktiska stöd- och motståndsområdet. Anledningen till detta är att stöd och motstånd i många fall i inte består av enskilda nivåer, utan istället av områden som expanderar och drar ihop sig beroende på marknadsdynamik och prisutveckling.

Hur konstrueras Ichimoku KumoIchimoku Kumo består av utrymmet mellan de två linjerna Senkou Span A och Senkou Span B, vilka det redogjordes för i föregående del. För att visualisera detta område mellan de båda linjerna är utrymmet färglagt i grafen. På så sätt skapas det ett "moln" som är mycket enkelt att se och förstå innebörden av.

Både Senkau Span A och Senkau Span B visar enskilt på sina egna mått av jämviktsvärde. Genom att studera dessa båda linjer tillsammans erhålls dock en betydligt mer komplett vy över framtida stöd- och motståndsområden. Utrymmet mellan de båda linjerna utgör då själva “molnet”. Detta område är ett stöd- respektive motståndsområde, beroende på om priset handlas över eller under detta område. Själva "molnet" ses dock som något av ett trendlöst härad där jämvikt råder och där prisrörelserna tenderar vara oförutsägbara och volatila.

Bild
Källa:Bloomberg, Swedbank

Hur ska Ichimoku Kumo tolkasBefinner sig rådande pris över Ichimoku Kumo är sentiment och trend positiv, då pris då ligger över det historiska snittet. På motsvarande sätt är sentimentet negativt om rådande pris ligger under Ichimoku Kumo. ”Molnet” visar således tydligt rådande trend och hur priset förhåller sig till den trenden. Handlas underliggande inom Ichimoku Kumo indikerar det ett trendlöst tillstånd då detta område visar på jämvikt i marknaden.

För att få en känsla för rådande sentiment är således det första att studera hur priset står i relation till Ichimoku Kumo. Som trendföljare bör med fördel endast position tas om priset befinner sig på ”rätt” sida av Ichimoku Kumo, det vill säga över för en positiv position och under för en negativ position. Handelsposition tas inte så länge priset befinner sig inom Ichimoku Kumo.

Bild
Källa:Bloomberg, Swedbank

Ichimoku Kumos storlek beror på tidigare volatilitet
Området som utgör Ichimoku Kumo kan variera kraftigt i tjocklek. Desto större Ichimoku Kumo, desto högre historisk volatilitet. Desto mindre Ichimoku Kumo, desto lägre historisk volatilitet. Detta kan förklaras genom det faktum att Ichimoku Kumo är skapat av de två linjerna Senkou Span A och Senkou Span B. Senkou Span A mäter jämvikten ur ett kortare tidsspann än Senkou Span B och är därmed den mer snabbrörliga linjen av de två och detta innebär att det skapas ett Ichimoku Kumo i varierande tjocklek beroende på hur priset på underliggande utvecklar sig.

Ett tjockare Ichimoku Kumo skapas därmed när volatilitetet ökar och en smalare Ichimoku kumo skapas när volatiliteten minskar. Desto tjockare Ichimoku Kumo, desto större stöd eller motstånd tillhandahåller det.

Ichimoku Kumo kan enskilt ge indikation över rådande sentiment
Som tidigare noterats kan man få en vy över rådande sentiment genom att studera prisets relation till Ichimoku Kumo. Denna indikator kan dock även på egen hand ge en indikation över rådande sentiment. Detta är lätt att förstå då man betänker att Ichimoku Kumo utgörs av två glidande medelvärden, där det ena är kortare i tid än det andra.

Då Senkou Span A befinner sig över Senkou Span B är sentimentet positivt, då det kortare medelvärdet befinner sig över det längre medelvärdet. Detta innebär således också att då Senkou Span B befinner sig över Senkou Span A är sentimentet negativt. Då Senkou Span A och Senkou Span B korsar varandra indikerar det en trendförändring och detta är också en handelsstrategi som vi kommer att gå igenom i nästa del.Fortsättning av utbildningsserien om Ichimoku Kinko Hyo
I denna del behandlades Ichimoku Kumo, vilket kanske är den mest framträdande delen av analyssystemet. Ichimoku Kumo utgör ett dynamiskt stöd- och motståndsområde för underliggande, och genom att studera prisets relation till detta kan också snabbt och enkelt en vy över rådande sentiment erhållas. I den avslutande delen kommer jag så knyta ihop säcken och redogöra för olika handelsstrategier som finns i analyssystemet Ichimoku Kinko Hyo.


Allt gott och på snart återhörande.
Martin Hallström

Läs fler blogginlägg av Martin Hallström Alla blogginlägg

Viktig information
All information i denna blogg är sammanställd från källor som Swedbank bedömer som tillförlitliga. Swedbank kan dock inte garantera att informationen är korrekt. Åsikterna är skribentens egna och behöver inte sammanfalla med Swedbanks. Informationen i bloggen är inte avsedd att utgöra rådgivning och du bör alltid ta del av övrigt marknadsföringsmaterial innan du väljer att göra en investering i någon produkt som omnämns i bloggen.