Analyshusens aktiefavoriter
oktober 2019


Genom att väga samman de olika analyshusens rekommendationer kan man få fram ett genomsnittligt rekommendationsvärde mellan ett och fem, och därmed se vilka aktier som på aggregerad basis ses som mest respektive minst köpvärda.

Bland bolagen på denna topplista där konsensus är mest positiv och där även vi har en köprekommendation återfinns Millicom, Saab, Lundin Mining, Recipharm, AF Poyry, Nobina, Kindred, Husqvarna, och Platzer.


Analyshusens aktiefavoriter oktober 2019
Ambea (5,00) Oncopeptides (5,00)
IPCO (4,78) Millicom (4,78)
Saab (4,78) Lundin Mining (4,77)
Recipharm (4,75) Veoneer (4,71)
AF Poyry (4,67) Hansa Biopharma (4,67)
Nobina (4,67) Kindred (4,63)
Arjo (4,60) Humana (4,60)
Husqvarna (4,60) Platzer Fastigheter (4,60)


Aktier med lågt rekommendationsvärde
Ett annat sätt att se på analyshusens aktiefavoriter är att vända på resonemanget och leta efter bolag som analyshusen på aggregerad basis inte favoriserar, men som vi finner köpvärda. Får vi rätt i vår analys kommer således aktiekursen kunna komma att drivas uppåt allteftersom övriga analyshus justerar upp sina prognoser och rekommendationer. Bland dessa bolag återfinns främst ett antal fastighetsbolag.

Aktier med lågt rekommendationsvärde
Klövern (2,14) Wallenstam (2,50)
Wihlborgs (2,60) Hemfosa (2,71)Läs mer om bolagen

För att läsa mer om bolagen vi har under bevakning kan du med fördel klicka på respektive bolagsnamn för att komma till bolagets bolagssida. Där finns all vår publicerade analys om respektive bolag samlad, tillsammans med relevanta nyckeltalsprognoser. Dessutom finns här alla nyheter som skrivits om bolaget från nyhetsbyrån Direkt. Om så önskas kan ytterligare nyckeltalsprognoser erhållas via Aktiefiltreringen i Rekommendationslistan.


Allt gott
Martin Hallström

Läs fler blogginlägg av Martin Hallström Alla blogginlägg

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

All information i denna blogg är sammanställd från källor som Swedbank bedömer som tillförlitliga. Swedbank kan dock inte garantera att informationen är korrekt. Åsikterna är skribentens egna och behöver inte sammanfalla med Swedbanks. Informationen i bloggen är inte avsedd att utgöra rådgivning och du bör alltid ta del av övrigt marknadsföringsmaterial innan du väljer att göra en investering i någon produkt eller något bolag som omnämns i bloggen.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan