Nu stundar så utdelningssäsongen, under vilken en majoritet av årets utdelningar avskiljs. På aggregerad basis ligger börsens direktavkastning i häradet kring 3,6%. Detta innebär att en investering på börsen om 100 000 kronor i genomsnitt genererar 3 800 kronor per år i utdelningar. Utslaget över året skulle detta således motsvara en passiv inkomst om ungefär 300 kronor per månad.

I Rekommendationslistan kan man enkelt se vilken direktavkastning de bolag har som finns under bevakning. För att underlätta urvalsprocessen finns det också flera fördefinierade aktiefilter som är baserade på bolagens utdelningar.

I tabellerna nedan visas vidare vid vilka datum som bolagen inom börsindexet OMXS30 avskiljer sina respektive utdelningar från dess aktier under de kommande tre månaderna.

Dessutom visas även hur många indexpunkter som utdelningarna påverkar börsindexet OMXS30. Under mars månad avskiljs så mycket som 30 indexpunkter, medan OMXS30 under de kommande tre månaderna tappar hela 56 indexpunkter på grund av avskilda utdelningar.

Bild
Källa:Bloomberg

Bild
Källa:Bloomberg

Bild
Källa:Bloomberg

Allt gott och på snart återhörande
Martin Hallström

Läs fler blogginlägg av Martin Hallström Alla blogginlägg

Viktig information
All information i denna blogg är sammanställd från källor som Swedbank bedömer som tillförlitliga. Swedbank kan dock inte garantera att informationen är korrekt. Åsikterna är skribentens egna och behöver inte sammanfalla med Swedbanks. Informationen i bloggen är inte avsedd att utgöra rådgivning och du bör alltid ta del av övrigt marknadsföringsmaterial innan du väljer att göra en investering i någon produkt som omnämns i bloggen.