I den första delen om Elliots vågteori redogjordes övergripande för den grundläggande rörelseformen i teorin, samt för de tre regler som finns. Dessutom redogjordes det för tre av de riktlinjer som finns för analysformen.

Läs mer: Teknisk analys – Elliots vågteori – Del 1

I denna del 2 som berör Elliots vågteori kommer jag så titta lite närmare på dynamiken av respektive vågrörelse, vilka nivåer som kan användas för prisprojiceringar, samt vilka stödjande indikatorer som kan nyttjas under respektive vågrörelse. För att tillgodogöra sig denna del av utbildningen krävs det att man först har gått igenom den första delen.


Skiftande marknadssentiment skapar impulsrörelser


För att förstå uppkomsten av impulsrörelsen inom Elliots vågteori kan det vara intressant att förstå hur marknadssentimentet förändras i de olika faserna av en impulsrörelse.

Våg 0 - Undervärderad och översåld. Sentimentet når en extrem nivå. Media och rubriker är ofta väldigt negativa under denna fas.

Våg 1 – Investerare som söker värde pressar underliggande uppåt. Media och rubriker fortsätter vara negativa trots uppgången. Den fraktala femvågssekvensen av uppgången bekräftar dock att en förändring av trend skett.

Våg 2 – Djup rekyl. Ofta rekylerar våg 2 mellan 50% och 76,4% av våg 1, men aldrig lägre än våg 1. Negativa investerare ser rörelsen som motiverad och korrekt, medan positiva investerare blir besvikna på nedgången.

Våg 3 – Brett deltagande. Våg 3 är oftast den starkaste delen av impulsrörelsen. Denna våg karakteriseras av en bred konsensusvy och mindre rekyler, då villiga fyndköpare kommer in tidigt i marknaden. Marknaden stiger på både goda och negativa nyheter. Media blir i denna fas positiv.

Våg 4 – Mindre rekyl. Marknaden generellt vidhåller sin positiva vy och positioner, men viss tvekan sätter in, då vissa investerare inte längre finner börsen attraktivt värderad eller ser den som överhettad. Detta skapar inte sällen en balans mellan köpare och säljare, med någon form av konsolidering som resultat. Media vidhåller en positiv vy.

Våg 5 – Sista rycket De fundamentala förutsättningarna fortsätter att förbättras, men inte på samma sätt och till samma nivåer som i våg 3. Däremot accelererar marknadssentimentet, där utbredd girighet råder hos investerarkollektivet. Uppgången i våg 5 har oftast den skarpaste lutningen och ett tydligt överköpt läge skapas. Marknaden blir nu helt mättad.

Stödjande indikatorer att nyttja vid de olika vågorna i impulsrörelsen


Som med all Teknisk Analys ökar sannolikheten om olika analysformer och indikatorer nyttjas tillsammans. Inom Elliots vågteori kan det vara intressant att fokusera på olika stödjande indikatorer beroende på vilken våg underliggande befinner sig i.

Våg 0 - Undervärderad och översåld. Förvänta dig att se extrema divergenser mellan pris och olika indikatorer, vilket ofta föregår trendvändning inför ny impulsrörelse. Underliggande är ofta kraftigt översåld. Inom Candlestick kan utmattningsformationer skapas.

Våg 1 – Investerare som söker värde pressar underliggande uppåt. Momentum börjar stiga. Volym börjar öka. Ofta kan man i denna fas börja titta på relativa grafer för att hitta vändningar. Formationen ”Kil” uppstår ofta i denna fas.

Våg 2 – Djup rekyl. I denna fas blir olika oscillatorer användbara för att bestämma rekylstöd. Säljvolymer är ofta höga i denna fas.

Våg 3 – Brett deltagande. I denna fas utvecklas underliggande konstruktivt, varför oscillatorer inte är användbara alls. Istället nyttjas med fördel trendföljande indikatorer så som glidande medelvärden, trendlinjer, tidigare bottennoteringar. Kanaler kan till viss del nyttjas, men ofta bryts dessa i denna fas.

Våg 4 – Mindre rekyl. I denna fas är det inte ovanligt att se olika trendlinjestöd brytas. Denna fas är ofta rätt komplex och då balans ofta råder skapas här inte sällan någon form av handelsintervall. Inte sällan uppstår också formationen ”Triangel” i denna fas.

Våg 5 – Sista rycket
Förvänta dig att se negativa divergenser mellan pris och olika indikatorer. Underliggande är ofta kraftigt överköpt. Inom Candlestick kan utmattningsformationer skapas. Formationen ”Kil” uppstår ofta i denna fas.

Bild

Prisprojiceringar av vågrörelser med hjälp av Fibonacci-ratios


Nära förknippat med Elliots vågteori är Fibonaccis talserie och de ratios som denna skapar. De ratios som finns inom Fibonacci är 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8%, och 76,4%. Mer om Fibonacci och dessa ratios kommer i en senare del i denna tekniska utbildningsserie om Teknisk Analys. Med hjälp av dessa ratios kan dock riktlinjer för prisprojiceringar göras för var såväl impulsiva som korrektiva vågor kan förväntas ta sig till.

Riktlinjer för prisprojicering av vågrörelser med hjälp av Fibonacci-ratios

Våg 2 kan rekylera 99% av våg 1, men stannar normalt mellan 50-76,4%

Våg 3 är typiskt 1.618 eller 2.618 gånger längden av våg 1

Våg 4 kan rekylera mellan 23,6% och 50% av längden av våg 3

Våg 5 kan vara 1.00, 1.618 eller 2.618 gånger längden av våg 1

Bild

Kommentar


Ovan har jag på generell basis angivit ofta förekommande formationer samt olika indikatorer som kan vara bra att använda sig av i olika faser av impulsrörelsen. Det kan dock skapas vilka formationer som helst i impulsrörelsen och för vissa kan andra typer av indikatorer kännas bättre att nyttja än de jag ser som extra användbara.

Fibonacci-ratios är väldigt förknippat med Elliots vågteori och dessa bör alltid tas fram efter en färdigställd våg i en impulsrörelse. De nivåer som anges ovan är de vanligaste förekommande, men inte alltför sällan tycker jag mig märka att våg 2 kan färdigställas redan vid 38,2%, varför denna nivå också bör tas i beaktan. Om så sker bör sedan våg 4 kunna färdigställas mellan 38,2% och 50% av våg 3.

Som jag nämnde i den första delen använder jag personligen främst Elliots vågteori för att erhålla någon form av sjökort och få en känsla över var i cykeln analyserad tillgång befinner sig. Som sådan tycker jag analysformen är extremt användbar. Risken är dock att man "låser" sig vid en viss vågräkning, varför det är väldigt viktigt att vara öppen för alternativa vågräkningar och därmed ändra sitt scenario om inkommen prisdata så påkallar.


Allt gott och på snart återhörande.
Martin Hallström

Läs fler blogginlägg av Martin Hallström Alla blogginlägg

Viktig information
All information i denna blogg är sammanställd från källor som Swedbank bedömer som tillförlitliga. Swedbank kan dock inte garantera att informationen är korrekt. Åsikterna är skribentens egna och behöver inte sammanfalla med Swedbanks. Informationen i bloggen är inte avsedd att utgöra rådgivning och du bör alltid ta del av övrigt marknadsföringsmaterial innan du väljer att göra en investering i någon produkt som omnämns i bloggen.