Istället för att helt fokusera på hur hög direktavkastningen är i ett bolag kan man också studera hur stabiliteten i utdelningen är. Fokus läggs då på de aktier där en stabil utdelningstrend finns. Enligt denna strategi söker man således efter bolag som över tid visar på förmåga att successivt kunna höja sin utdelning, istället för på hur hög själva utdelningen är. Tanken bakom detta är att bolag som lyckas bibehålla en stigande utdelningstrend över tid också lyckas leverera kontinuerligt stigande vinster och kassaflöden. Sett över ett längre tidsspann torde också dessa bolag kunna ge en god totalavkastning. Utdelningen används således som en proxy för att hitta kvalitativa bolag, snarare än för att erhålla så höga årliga kuponger som möjligt.

Utdelningsaristokrater


I USA finns det bolag som kallas för ”dividend aristocrats”, eller utdelningsaristokrater. Detta är bolag noterade på börsindexet S&P500 och som kontinuerligt höjt sin utdelning minst 25 år i rad. Detta är således inte de aktierna i S&P500 som har den högsta utdelningen, utan istället är det just de aktier som har den stabilaste utdelningstrenden. Att dessa bolag kontinuerligt lyckats höja utdelningsnivån år efter år visar på på bolagens stabilitet och ökar sannolikheten för en fortsatt ökning av vinster, kassaflöden och utdelningstillväxt även framöver.

Studerar man totalavkastningen de senaste tio åren kan man konstatera att dessa bolag också ger en betydligt bättre avkastning än dess underliggande index. Totalavkastningen för indexet S&P 500 Dividend Aristocrats de senaste tio åren är närmare 170%, medan S&P500 under samma period avkastat 100%.

Bild

Nuvarande utdelningsaristokrater
I listan nedan visas de 50 bolag som i dagsläget klassificeras som utdelningsaristokrater. De bolag som är färgmarkerade kan man för närvarande köpa via internet- och mobilbanken. Det går självklart även handla övriga bolag också, men detta sker då via telefonbanken, din rådgivare eller Swedbanks och Sparbankernas aktiebord. Listan med nu rådande utdelningsaristokrater är här hämtad från suredividend.com, men denna finns vitt tillgänglig på flertalet sidor och informationstjänster. Kurserna för nyckeltalen är inte för denna publiceringsdag aktuella, men eventuella avvikelser är små.

Bild


Observera att det inte är någon rekommendation att köpa aktierna ovan, utan detta är endast en lista över de aktier som för närvarande kvalar in som så kallade utdelningsaristokrater.


Handel av amerikanska aktier


Är det så att man vill handla aktie noterade i USA är det lika enkelt som det är att handla svenska aktier i Värdepapperstjänsten. Till att börja med går det nu att handla i ca 200 aktier noterade på de amerikanska börserna NYSE och Nasdaq. Listan med alla aktier visas på sidan ”Kurser och nyheter”, när du väljer Aktier/USA i listväljaren i internetbanken. Du kan också söka fram ett värdepapper via Sök-funktionen, både i internet- och mobilbanken. De marknadskurser som visas i Värdepapperstjänsten för amerikanska aktier är fördröjda kurser (15 minuter). Om så önskas går det dock abonnera på självuppdaterande realtidskurser i internetbanken. Courtaget är 0,15 %, lägst 149 kr för alla värdepapperstjänster utom Premium respektive Premium ISK där det istället är 0,12 %, lägst 149 kr. Läs mer om handel i USA här.


Utdelningar och källskatt på aktier noterade i USA


Precis som för svenska aktier får man in utdelningen från aktier noterade i USA direkt till depån. En skillnad i USA är att bolagen vanligtvis ger utdelning fyra gånger per år. Normalt sett är skatten 15% på utdelningar från amerikanska aktier. Detta gäller även på utdelningar som sker inom ISK. Sedan dras ingen svensk skatt utan det blir bara schablonbeskattningen. Kunden kan sedan, vid deklarationen, avräkna den utländska skatten mot sin schablonskatt så att den sänks, (förutsatt att beloppet inte är större än den svenska skatten blir på investeringssparkontot). Vidare finns det vissa regler som är viktiga att känna till, till exempel att det är begränsad avräkning om du har underskott av kapital. Mer specifik information om reglerna för beskattning på utländska utdelningar finns att läsa på Skatteverkets hemsida.


Svenska utdelningsaristokrater


I Sverige finns det inga aktier som skulle kvala in under de kriterier som ställs för att vara utdelningsaristokrat. De aktier som dock har den längsta sviten av höjda utdelningar är fastighetsbolagen Castellum och Hufvudstaden. Enligt analytikerkonsensus ser det också ut som att denna trend av höjda utdelningar kommer att fortgå i dessa båda aktier.

Hufvudstaden har höjt utdelningen varje år från och med räkenskapsåret 1997, vilket innebär nitton utdelningshöjningar i följd. För närvarande har Swedbank en neutral rekommendation till aktien, med en riktkurs om 136 SEK.

Bild

Castellum har höjt utdelningen varje år från och med att bolaget börsintroducerades 1997. Då introduktionen skedde i maj innebär det att Castellum höjt utdelningen arton år i följd. För närvarande, då Swedbank är finansiell rådgivare i en rådande företrädesemission som Castellum genomför, har vi ingen rekommendation i aktien.

Bild

Svenska bolag med stabil utdelningstrend


Även om det inte finns några utdelningsaristokrater noterade på den svenska börsen, finns det likväl flera bolag som under väldigt lång tid haft en stabil utdelningstrend. Dessa bolag kan uppvisa en lång historik av att inte sänka den årliga kupongen, och i de fall som det har skett, har det varit i undantagsfall

Den mest lysande stjärnan i denna kategori är Hennes & Mauritz, som aldrig sänkt sin utdelning sedan de börsintroducerades 1974. Swedbank har för närvarande en köprekommendation med en riktkurs om 310 SEK i aktien.

Även Atlas Copco har en positiv utdelningstrend, där bolaget aldrig sänkt sin ordinarie utdelning sedan börsintroduktionen 1983. I denna aktie har Swedbank en köprekommendation med en riktkurs om 230 SEK.

SCA skulle med råge ha kunnat knipa förstaplatsen i denna kategori, men 2009 sänktes utdelningen för räkenskapsåret 2008. Detta var den första sänkningen sedan bolaget börsintroducerades 1950. Sedan dess har SCA höjt sin utdelning varje år och för räkenskapsåret 2012 var kupongen åter högre än vad den var för räkenskapsåret 2007. Swedbank har en köprekommendation med en riktkurs om 275 SEK i aktien.

Som avslutning på temat strategin att äga utdelningsaristokrater tycker jag ett citat av Warren Buffet passar in väldigt bra, nämligen;

“When we own portions of outstanding businesses with outstanding managements, our favorite holding period is forever.”Allt gott och på snart återhörande
Martin Hallström