Huvud & Skuldra och Omvänd Huvud & Skuldra


Huvud & Skuldra och Omvänd Huvud & Skuldra är två omslagsformationer som ofta har stor tillförlitlighet väl signal givits. Att tillförlitligheten i signalen är stor beror på att underliggande tillgång vid formationens färdigställande helt skiftat trendstruktur i prisgrafen och därmed bekräftar att trenden de facto har vänt.

Då formationen sker vid en topp kallas den Huvud & Skuldra, och då formationen bildas vid en botten kallas den för Omvänd Huvud & Skuldra. Namnet på formationerna har tillkommit utifrån hur de ser ut i prisgrafen rent visuellt. Formationen består nämligen av två toppar eller bottnar som i pris ligger relativt nära varandra (skuldror), med en högre topp eller botten dem emellan (huvud). Signallinjen i formationen utgörs av bottennivån eller toppnivån i formationen (nacklinje).

Till konstruktion ser Huvud & Skuldra och Omvänd Huvud & Skuldra exakt likadana ut, fast spegelvända mot varandra. Vi väljer här att redogöra för hur en Huvud & Skuldra är konstruerad, men exakt samma resonemang gäller för Omvänd Huvud & Skuldra, fast tvärtom.


Konstruktion av Huvud & Skuldra


En Huvud & Skuldra formeras i toppen av en uppåtgående trend och ger successivt under dess färdigställande signal om att trenden håller på att vika.

En första signal om detta ges då det sätts en ny lägre topp, vilket visar att trenden presumtivt håller på att vika.

Formationen färdigställs så när den tidigare bottnen bryts, vilket ger en bekräftelse på att en trendvändning skett i underliggande tillgång, med en ny negativ trendstruktur på plats.

1. Inledningsvis befinner sig underliggande tillgång i en stigande trend, där kursen sätter en ny högre topp.

2. Efter en rekyl nedåt, stiger så underliggande tillgång åter, men nästkommande topp sker till en lägre nivå än den tidigare, vilket visar att köpardominansen håller på att avta.

3. Formationen färdigställs så då rekylbottnen bryts. Då såväl lägre topp som lägre botten nu satts, erhålls en bekräftelse på att trendvändning skett och att negativ trendstruktur inletts.

Volymen bör öka i samband med att rekylbottnen i formationen bryts. Ofta återtestas också stödnivån vid rekylbottnen så som ett motstånd. Vid dessa tillfällen ges således en andra chans att kliva ur en lång position eller initiera en kort position.


Prisobjektiv av Huvud & Skuldra


Det är enkelt att räkna ut ett möjligt prisobjektiv för en Huvud & Skuldra. Det prisobjektiv som historiskt visat sig vara en mycket god proxy för denna formation är nämligen höjden i formationen, mätt mellan högsta toppen och rekylbottnen, subtraherat från rekylbottennivån. Till exempel, om högsta toppen sker vid 50 och rekylbottnen däremellan ligger vid 40, kan ett prisobjektiv för formationen sättas till 30 (40-(50-40)).


Typfall huvud & Skuldra i OMXS30 2006-2008


Bild

Kommentar


Hur dominansen skiftar från köpare till säljare är mycket enkelt att notera i denna formation, då det sker successivt genom dess bildande. Den första indikationen om en försvagning av rådande trend ges då en ny lägre topp sätts i underliggande tillgång. Detta är dock ingen signal i sig, men då även ny lägre botten noteras ges en bekräftelse om att trenden de facto har vänt. Det är viktigt att vänta in denna nya lägre botten innan man agerar, då rörelsen innan detta skulle kunna vara en rekyl i en annars fortsatt positiv trendstruktur. Som alltid med denna typ av formationer är det också viktigt att olika indikatorer så som volym, momentum, med mera, stödjer de signaler som formationen ger. Formationen Huvud & Skuldra är till konstruktion identisk med formationen Omvänd Huvud & Skuldra, fast spegelvänd. Exakt samma resonemang gäller således för att med en Omvänd Huvud & Skuldra hitta ett omslag där köparna i marknaden åter tar kontrollen från säljarna.

Nästa del i denna utbildningsserie kommer att behandla formationen Symmetrisk Triangel.


Allt gott, och på snart återhörande
Martin Hallström


Läs fler blogginlägg av Martin Hallström Alla blogginlägg

Viktig information
All information i denna blogg är sammanställd från källor som Swedbank bedömer som tillförlitliga. Swedbank kan dock inte garantera att informationen är korrekt. Åsikterna är skribentens egna och behöver inte sammanfalla med Swedbanks. Informationen i bloggen är inte avsedd att utgöra rådgivning och du bör alltid ta del av övrigt marknadsföringsmaterial innan du väljer att göra en investering i någon produkt som omnämns i bloggen.