Rådande rekommendationsvärden


Genom att väga samman analyshusens rekommendationer för respektive aktie kan man se vilka aktier analyshusen på aggregerad basis ser som mest köpvärda, samt få en känsla för rådande marknadssentiment.

Till denna månad har det samlade rekommendationsvärdet kommit ner lite, från 3,82 till 3,64. Analytikerna har således på aggregerad basis dragit ner sina rekommendationer något, även om en positiv vy fortfarande råder vad gäller utvecklingen på Stockholmsbörsen.


Analyshusens aktiefavoriter maj 2018


Även om en hel del bolag har kvar att rapportera har rapportsäsongen nu nått sin kulmen, varför en stor del av eventuella rekommendationsförändringar till följd av rapportsäsongen nu skett. De flesta bolagen från april kvarstår även i maj, men där tre aktier nu lämnat topplistan och ersatts med nya aktiefavoriter. De aktier som inte längre kvarstår är Evolution Gaming, Investor och Pandox. Istället har nu Dustin, AF, och Ahlstrom-Munkjö tagit plats.

De aktier på topplistan som Swedbanks samarbetspartner Kepler Cheuvreux har en positiv vy till är Lucara Diamond, Kungsleden, Atrium Ljungberg, AF, Ahlstrom-Munksjö, och Lundin Gold.

Hansa Medical (5,00)Lucara Diamond (5,00)Academedia (5,00)
Kungsleden (4,78)Semafo (4,69)Humana (4,67)
Attendo (4,67)Dustin (4,67)Atrium Ljungberg (4,60)
Ahlsell (4,60) AF (4,60)Ahlstrom-Munksjö (4,57)
Lundin Gold (4,50)Nobia (4,50)Bravida (4,50)Aktier med lågt rekommendationsvärde
Ett annat sätt att se på analyshusens aktiefavoriter är att vända på resonemanget och leta efter bolag som analyshusen på aggregerad basis inte favoriserar, men som Kepler Cheuvreux finner köpvärda. Får Kepler Cheuvreux rätt i sin analys kommer således aktiekursen kunna komma att drivas uppåt allteftersom övriga analyshus justerar upp sina prognoser och rekommendationer. Bland dessa bolag kan nämnas H&M, ICA Gruppen, och Ratos.

Dessa bolag har tyvärr inte rosat marknaden på länge, men HM har åtminstone nu den senaste månaden kvicknat till och stigit med inte mindre än 24% sedan aktien bottnade i slutet på mars. Aktien är dock fortsatt mycket nedtryckt och sedan årsskiftet är aktien ner 12%.

H&M (2,12)Ica gruppen (2,13)Ratos (2,60)


Framräkning av rekommendationsvärde
I informationssystemet Bloomberg finns analyshusens rekommendationer samlade. Varje bolag kan därför åsättas ett rekommendationsvärde mellan 1 och 5, beroende på den genomsnittliga rekommendationen i bolaget. En femma innebär att samtliga analyshus rekommenderar köp, medan en etta innebär att samtliga analyshus rekommenderar sälj. Aktier som följs av färre än fem analyshus har i denna sammanställning sorterats bort.


Allt gott och på snart återhörande
Martin Hallström

Läs fler blogginlägg av Martin Hallström Alla blogginlägg

Viktig information
All information i denna blogg är sammanställd från källor som Swedbank bedömer som tillförlitliga. Swedbank kan dock inte garantera att informationen är korrekt. Åsikterna är skribentens egna och behöver inte sammanfalla med Swedbanks. Informationen i bloggen är inte avsedd att utgöra rådgivning och du bör alltid ta del av övrigt marknadsföringsmaterial innan du väljer att göra en investering i någon produkt som omnämns i bloggen.