Stödlinjer och Motståndslinjer


I föregående del i denna utbildningsserie behandlades trendlinjer. Detta är fallande eller stigande linjer som förbinder toppar respektive bottnar i en graf. Om linjen som bildas då toppar eller bottnar förbinds istället är horisontell kallas linjen som skapas för stöd- eller motståndslinje. Detta är så kallade statiska stöd- och motståndslinjer. Det finns även dynamiska stöd- och motståndslinjer, vilka rör sig i pris med tiden. Dessa linjer kan till exempel utgöras av glidande medelvärden, vilka kommer behandlas i nästa avsnitt i denna utbildningsserie. De stöd och motstånd som skapas av stödlinjer, motståndslinjer, samt trendlinjer, är grunden till hela den traditionella tekniska analysen.


Motståndslinje


Bild Genom att förbinda minst två toppar vid samma prisnivå kan en horisontell motståndslinje dras ut i prisgrafen. Denna motståndslinje visar var framtida motstånd kan förväntas finnas i tid och pris för underliggande. Hur en motståndslinje ska dras är subjektivt och vissa analytiker väljer att förbinda toppar på intradagsbasis, medan andra väljer att förbinda toppar på stängningsbasis. Bryts en motståndslinje ses det som att köparna har tagit kontroll i underliggande och teknisk köpsignal har därmed utlösts. Köpsignalen är att betrakta som starkare om brottet skett under ökad handelsvolym. Ju fler tillfällen motståndslinjen testats av utan att brott skett, desto starkare och betydelsefullare är motståndet.

BildStödlinje


Genom att förbinda minst två bottnar vid samma prisnivå kan en horisontell stödlinje dras ut i prisgrafen. Denna stödlinje visar var framtida stöd kan förväntas finnas i tid och pris för underliggande. Hur en stödlinje ska dras är subjektivt och vissa analytiker väljer att förbinda bottnar på intradagsbasis, medan andra väljer att förbinda bottnar på stängningsbasis. Bryts en stödlinje ses det som att säljarna har tagit kontroll i underliggande och teknisk säljsignal har därmed utlösts. Säljsignalen är att betrakta som starkare om brottet skett under ökad handelsvolym. Ju fler tillfällen stödlinjen testats av utan att brott skett, desto starkare och betydelsefullare är stödet.

BildMotstånd blir stöd och Stöd blir motstånd


När en underliggande brutit igenom en motståndslinje förvandlas oftast denna istället till en stödlinje. Det tidigare ”taket” förvandlas därmed till en ”studsmatta”. Det är också ofta man får se att underliggande återtestar den tidigare motståndslinjen, vilken nu istället agerar stödlinje. Detta innebär att man inte sällan ges en andra chans att agera på den köpsignal som ett brott av en motståndslinje ger. På samma sätt förvandlas också brutna stödlinjer till framtida motståndslinjer.
BildKommentar


Tllsammans med trendlinjer, är stöd- och motståndslinjer, grunden till hela den traditionella tekniska analysen. Det är därför av avgörande betydelse att förstå hur dessa dras i prisgrafen. Det finns oftast en psykologisk och teoretisk grund till varför vissa formationer skapas av dessa trend-, stöd- och motståndslinjer. En förståelse för denna behövs inte för att arbeta med den tekniska analysen som verktyg, men det kan likväl vara både viktigt och intressant att förstå vilka mekanismer det är som är i verkan vid varje givet tillfälle. Mer om psykologins inverkan och hur psykologisk bias påverkar ens beslutsfattande står att läsa i min artikelserie om Tradingpsykologi;

Del 1: Självkännedom - En nyckel till goda affärer

Del 2: Se upp med egengillrade placeringsfällor

Del 3: Stolthet och ånger de värsta fällorna


I den tekniska analys som sker i produkterna Teknisk Analys - OMXS30, och i Swedbank Trading används trend-, stöd- och motståndslinjer i stor utsträckning. Värt att notera dock är att dessa inte enskilt används för att agera. Vi lägger dock i vår analys stor vikt vid stöd- och motståndslinjer. För positivt positionstagande letar vi till exempel efter situationer där underliggande bryter motståndslinje, testar av stödlinje eller återtestar tidigare motståndslinje. Som varningssignal eller nivå för stop loss nyttjas med fördel brott av stödlinjer. På samma sätt används motsvarande nivåer vid negativt positionstagande, där underliggande då istället bryter stödlinje, testar av motståndslinje, eller återtestar tidigare stödlinje.

I nästa blogginlägg i denna serie om Teknisk Analys kommer jag skriva lite mer om Glidande medelvärden, vilka kan nyttjas som såväl trendredskap som dynamiska stöd- och motståndslinjer.

Allt gott, och på snart återhörande
Martin Hallström


Läs fler blogginlägg av Martin Hallström Alla blogginlägg

Viktig information
All information i denna blogg är sammanställd från källor som Swedbank bedömer som tillförlitliga. Swedbank kan dock inte garantera att informationen är korrekt. Åsikterna är skribentens egna och behöver inte sammanfalla med Swedbanks. Informationen i bloggen är inte avsedd att utgöra rådgivning och du bör alltid ta del av övrigt marknadsföringsmaterial innan du väljer att göra en investering i någon produkt som omnämns i bloggen.