Aktier med flest antal ägare


De aktier som flest kunder i Swedbank och Sparbankerna äger är Swedbank, Ericsson, och Telia. Därefter återfinns ett mycket stort antal ägare i Hennes&Mauritz, SEB, och Volvo A. I den tredje grupperingen återfinns så Sandvik, ABB, Billerudkorsnäs, Investor, och Boliden.

Denna lista vad gäller ägarspridning har hållit sig väldigt stabil under en längre tid. Då numerären är så pass hög för dessa aktier har det också varit samma aktier som under en lång tid legat i topp över de 15 mest ägda aktierna. Det har dock under året varit en viss rankingförändring i den tredje grupperingen.

1. Swedbank6. Volvo B11. Boliden
2. Ericsson7. Sandvik12. Nordea
3. Telia8. ABB13. Kinnevik
4. Hennes&Mauritz9. Billerudkorsnäs14. Skanska
5. SEB10. Investor15. Volvo A


Aktier med flest antal nya ägare


Ser man till vilka aktier som erhållit flest nya aktieägare under 2017 återfinns Hennes&Mauritz, Kinnevik och Fingerprint i överlägen topp. Hur investerarkollektivet kontinuerligt köpt Hennes&Mauritz har också mycket tydligt kunnat skönjas i den veckovisa uppföljning av "Mest handlade aktier" som jag skriver varje måndag.

1. Hennes&Mauritz6. SCA11. Assa Abloy
2. Kinnevik7. Axfood12. Investor
3. Fingerprint8. Volvo13. SKF
4. Swedbank9. MTG14. Boliden
5. Oscar Properties10. Tobii15. Skanska


Aktier med procentuellt störst ägarökning


Studerar man så slutligen vilka aktier som haft den procentuellt största ägarökningen under året återfinns Fingerprint och Oscar Properties i topp. Övriga aktier som procentuellt haft en stor ägarökning under året är Tobii, MTG, Assa Abloy, Kinnevik, och Axfood. En stor anledning till den ägarökning som skett i Oscar Properties får till stora delar tros bero på att Oscar Engelbert tidigare i år i en försäljningsprocess sålde ett stort antal stamaktier i bolaget .

1. Fingerprint6. Kinnevik11. SCA
2. Oscar Properties7. Axfood12. Hennes&Mauritz
3. Tobii8. Nibe13. SKF
4. MTG9. Securitas14. Kungsleden
5. Assa Abloy10. Hemfosa15. Lucara Diamond


Allt gott och på snart återhörande.
Martin Hallström