Starkt stundande säsongsmönster,
Nu är så hösten här och detta är inte bara en tid då löven faller. Historiskt har det också varit nu som den starkaste börsperioden på året inleds. Orsaken till detta säsongsmönster är det svårt att entydigt förklara och det finns antagligen flertalet påverkande faktorer. Att en historiskt starkare börsperiod inom kort inleds är dock klart. Tyvärr är det ju dock inte så enkelt att blint vara fullinvesterad under denna period av starkt säsongsmönster. Andra faktorer, så som börsens underliggande värdering, konjunktur, geopolitisk oro, med mera, påverkar självklart också börsutvecklingen. Årliga variationer förekommer därför självklart och alla har säkert avslutningen av börsåret 2018 i färskt minne.

Säsongsmönster av denna karaktär är dock väl värda att ta i beaktan, och sett över längre tidsserier är de ytterst tydliga. Delar man till exempel upp året i perioden november-april och maj-oktober tydliggörs detta säsongsmönster ytterst markant, och historiskt har det varit så att all avkastning på aggregerad basis skett under den kommande sexmånadersperioden.

Bild

Bild

Negativt sentiment trots rekordnoteringar på börsen
Med denna statistik i ryggen, och i och med det faktum att börsen för närvarande handlas vid sina alla-tiders-högsta-nivåer, att räntor är rekordlåga, och att arbetslösheten är väldigt låg, kan man ju tänka sig att investerarkollektivet nu också är högst optimistiska om börsutvecklingen för den kommande sexmånadersperioden och successivt allokerar in i aktiemarknaden. Så är dock inte fallet, utan för närvarande är investerarkollektivet högst försiktigt inställda till den kommande börsutvecklingen och nettoflödena har varit negativa under hela året.

Bild

I en av de mest kända undersökningarna om investeringssentiment hos privata investerare i USA, AAII, är det nämligen nu endast 2 av 10 som tror på en börsuppgång det kommande halvåret. Detta är den lägsta nivån sedan 2016. Anledningen till detta beror säkerligen till viss del på att de positiva förutsättningar som råder likväl fått stå tillbaka för den oro som finns. Detta kan vara oro om vart konjunkturen är på väg, geopolitisk oro, oro över vad Storbritanniens stundande utträde ur EU kan föra med sig, osv. Denna oro ska ju dock på intet sätt negligeras, då sentiment inte bara kan styra börsutveckling, utan även realekonomin. En av oro driven återhållsamhet vad gäller konsumtion och investeringsvilja påverkar ju trots allt i förlängningen realekonomin i allra högsta grad.

Bild

Frågan är dock vad som skulle kunna tänkas hända om det visar sig att handelsavtalen mellan USA och Kina gör framsteg, och att börserna i spåren av detta bryter upp till nya alla-tiders-högsta-nivåer? Jag tror inte att det vid ett sådant utfall skulle vara helt omöjligt att vi skulle kunna komma att se en reversering av det negativa sentiment som nu råder och att fondflödena från privatinvesterare åter kommer tillbaka in i aktiemarknaden. Om detta dessutom sker under den historiskt starka börsperioden ökar sannolikheten ytterligare för att ha en fortsatt övervikt mot aktiemarknaden även framgent. Vi får således hålla tummarna för att handelssamtalen förs framåt och att Andy Williams hade rätt då han sjöng
"It´s the Most Wonderful Time of the Year".

Trevlig helg
//Martin

Läs fler blogginlägg av Martin Hallström Alla blogginlägg

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

All information i denna blogg är sammanställd från källor som Swedbank bedömer som tillförlitliga. Swedbank kan dock inte garantera att informationen är korrekt. Åsikterna är skribentens egna och behöver inte sammanfalla med Swedbanks. Informationen i bloggen är inte avsedd att utgöra rådgivning och du bör alltid ta del av övrigt marknadsföringsmaterial innan du väljer att göra en investering i någon produkt eller något bolag som omnämns i bloggen.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan