Prisgrafer


Prisdata i tabellform är dock svåranalyserad. Av den anledningen förs all prisdata över till prisgrafer då den ska analyseras i den tekniska analysen. I detta format är det nämligen lättare att analysera historisk kursdata för att definiera trender och formationer. Ur dessa bedömer man sedan olika sannolikheter för den framtida utvecklingen, då den historiska prisrörelsen visar rådande marknadssentiment och därmed balansen mellan köpare och säljare. Genom att föra över all prisdata från tabellform till grafform ges en möjlighet att göra analyser som skulle vara mycket svåra, om än möjliga, i tabellform. Det är samma data som används, men grafisk representation är mer lättillgänglig för analys.

”The essential element is that the markets are based on human psychology, and by charting the markets you´re merely converting human psychology into graphic representations.”
- Al Weiss


Olika graftyper


Bild
Det finns främst tre olika graftyper för att visa priset i en graf, nämligen linjegraf, stapelgraf och Candlestick-graf. Skillnaden mellan dessa graftyper är hur mycket information som visas samt hur intuitivt lättillgänglig den presenterade informationen är. Den helt dominerande graftypen i Europa är linjegrafen. För teknisk analys används dock främst stapelgraf och Candlestick-graf. Anledningen till detta är att de graftyperna ger mer information om prisrörelsen och därmed mer information om huruvida köparna eller säljarna tenderar att vara i kontroll.

Linjegraf


Linjegrafen är den vanligaste förekommande grafen för att presentera utveckling sett över längre tid. Denna graftyp baseras enbart på stängningskurser. Genom att sammanbinda alla stängningskurser skapas så en linjär graf. Nackdelen är att man inte får någon information om hur prisrörelsen varit under en enskild period i grafen.
Bild

Stapelgraf


I en stapelgraf erhålls betydligt mer information än vad som ges i en linjegraf. Utöver stängningspris visas även öppningspris, högstapris och lägstapris. Varje stapel visar kursrörelsen under en viss period. Denna period (stapeln) kan vara 1 minut, 1 dag, 1 månad och så vidare. Markering till vänster visar öppningspris, toppen visar högstapris, botten visar lägstapris, och markering till höger visar stängningspris. Fördelen med stapelgraf gentemot linjegraf är att man även får en uppfattning om prisrörelsen under varje period, inte bara hur priset stängde.
Bild

Candlestick-graf


Precis som stapel-grafer visar Candlestick-grafer öppningspris, stängningspris, högstapris, samt lägstapris. Skillnaden är att det i en Candlestick-graf ritas ut en så kallad ”kropp” mellan öppningspriset och stängningspriset. Om priset stigit under perioden är denna kropp ofärgad och om priset fallit under perioden är denna kropp färgad. Utöver den visuella presentationen av prisdata i grafform finns det även en analysform baserad på Candlestick.
Bild

Kommentar


I den tekniska analys som sker i produkterna Teknisk Analys - OMXS30, och i Swedbank Trading används uteslutande Candlestick-grafer. Detta då vi finner att denna graftyp är betydligt mer visuellt tilltalande än stapelgrafen och att man på ett mycket enklare sätt kan utläsa hur prisrörelsen i underliggande har varit. Detta är svårare att göra i en stapelgraf och omöjligt i en linjegraf. Då vi också i mycket stor utsträckning använder den analysform som baseras på Candlestick är denna graftyp också en nödvändighet.

I nästa blogginlägg i denna serie om Teknisk Analys kommer jag skriva lite mer om Trender, Trendlinjer och Trendkanaler.

Allt gott, och på snart återhörande
Martin Hallström

Läs fler blogginlägg av Martin Hallström Alla blogginlägg

Viktig information
All information i denna blogg är sammanställd från källor som Swedbank bedömer som tillförlitliga. Swedbank kan dock inte garantera att informationen är korrekt. Åsikterna är skribentens egna och behöver inte sammanfalla med Swedbanks. Informationen i bloggen är inte avsedd att utgöra rådgivning och du bör alltid ta del av övrigt marknadsföringsmaterial innan du väljer att göra en investering i någon produkt som omnämns i bloggen.