Dubbeltopp och Dubbelbotten


Dubbeltopp och Dubbelbotten är två omslagsformationer vars namn på ett tydligt sätt visar på formationens uppbyggnad. Formationerna illustrerar ett underliggandes misslyckade försök att fortsätta en trendrörelse, och där istället ett omslag och ny trend tar vid. I grafen ser dessa formationer ut som ett ”M” (Dubbeltopp) eller ett ”W” (Dubbelbotten).

Till konstruktion ser Dubbelbotten och Dubbeltopp exakt likadana ut, fast spegelvända mot varandra. Vi väljer här att redogöra för Dubbeltoppens konstruktion, men där exakt samma resonemang gäller för Dubbelbotten, fast tvärtom.


Konstruktion av Dubbeltopp


En Dubbeltopp formeras i toppen av en uppåtgående trend och ger en klar signal om att köpdominansen avtagit och att säljarna istället övertagit kontrollen i underliggande tillgång.

Vid ett färdigställande av formationen anses trenden ha vänt, varför sannolikheten då ligger i att underliggande tillgång istället kommer att trenda nedåt.

1. Inledningsvis befinner sig underliggande tillgång i en stigande trend, där kursen sätter en ny högre topp.

2. Efter en rekyl nedåt, stiger så underliggande tillgång åter upp till den tidigare toppens nivå.

3. Underliggande tillgång lyckas dock inte etablera sig över denna nivå utan vänder åter nedåt igen. Formationen färdigställs så då rekylbottnen mellan de två topparna bryts. Denna lägre botten bekräftar därmed starten av en negativ trendstruktur.

Volymen bör öka i samband med att rekylbottnen bryts. Ofta återtestas också stödnivån vid rekylbottnen så som ett motstånd. Vid dessa tillfällen ges således en andra chans att kliva ur en lång position eller initiera en kort position.

Prisobjektiv av Dubbeltopp


Det är enkelt att räkna ut ett möjligt prisobjektiv för en Dubbeltopp. Det prisobjektiv som historiskt visat sig vara en mycket god proxy för denna formation är nämligen höjden i formationen, mätt mellan topparna och rekylbottnen, subtraherat från rekylbottennivån. Till exempel, om topparna sker vid 100 och rekylbottnen däremellan ligger vid 80, kan ett prisobjektiv för formationen sättas till 60 (80-(100-80)).

Typfall Dubbeltopp i OMXS30 2011


Bild

Kommentar


Hur dominansen skiftar från köpare till säljare är enkelt att notera i denna formation. En första indikation ges då marknaden inte klarar av att sätta en ny högre topp, medan bekräftelsen av skiftet i dominans ges då en ny lägre botten noteras. Då denna formation skulle kunna utveckla sig till en rektangelformation, vilket är en fortsättningsformation, är det av yttersta vikt att man inväntar till dess att rekylbottnen bryts innan man agerar. Som vanligt är det också viktigt att olika indikatorer så som volym, momentum, med mera, stödjer de signaler som formationen ger. Formationen Dubbelbotten är till konstruktion identisk med formationen Dubbeltoppen, fast spegelvänd. Exakt samma resonemang gäller således för att med en Dubbelbotten hitta ett omslag där köparna i marknaden åter tar kontrollen från säljarna.

Nästa del i denna utbildningsserie kommer att behandla omslagsformationerna Huvud & Skuldra, samt Omvänd Huvud & Skuldra

Allt gott, och på snart återhörande
Martin Hallström


Läs fler blogginlägg av Martin Hallström Alla blogginlägg

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

All information i denna blogg är sammanställd från källor som Swedbank bedömer som tillförlitliga. Swedbank kan dock inte garantera att informationen är korrekt. Åsikterna är skribentens egna och behöver inte sammanfalla med Swedbanks. Informationen i bloggen är inte avsedd att utgöra rådgivning och du bör alltid ta del av övrigt marknadsföringsmaterial innan du väljer att göra en investering i någon produkt eller något bolag som omnämns i bloggen.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan