I den andra delen om Candlesticks skrev jag om de olika kursstaplar som finns i Candlestick, samt redogjorde för vem det är som är i kontroll i respektive kursstapel. Det avsnittet läses med fördel innan denna del läses.

Du finner den andra delen om Candlestick-analys här

I denna del, vilket är den avslutande om Candlestick-analys, går jag igenom ett antal olika trendvändningsformationer, samt deras respektive psykologi.

Formationer i Candlestick


Det finns flera hundra formationer inom Candlestick-analysen. Jag kommer i denna del visa utseendet på samt förklara psykologin bakom ett antal av dessa. Det engelska namnet används här på respektive formation som beskrivs.

Formationerna kan delas in i tre kategorier;

 • Omslagsformationer med långa svansar
 • Omfamnande eller delvis omfamnande formationer
 • Omslagsformationer med gap

Det viktiga när det gäller analys enligt Candlestick är självklart inte att kunna identifiera alla formationer som finns, utan att istället lära sig förstå vad som händer, vem som har kontroll i en kursstapel, samt därigenom också kunna urskilja när ett omslag är på väg att hända. Vad formationen i sig kallas är i detta hänseende ointressant.


Omslagsformationer med långa svansar


En svans i en kursstapel tyder på att tidigare dominans gått förlorad och att de som tidigare blivit dominerade nu istället är de som dominerar.

Bullish Hammer / Dragonfly DojiBild

 • Föregående trend ska vara nedåtgående
 • Kursstapeln har en liten kropp längst upp, där svansen är minst två gånger så lång som kroppen

Kursen öppnar enligt trenden nedåt. Detta ger säljarna råg i ryggen och
kursen drivs vidare ner under dagen. Plötsligt kommer dock köparna tillbaka och kursen stänger vid eller nära dagshögsta. Detta tyder på ett omslag i dominans från säljare till köpare. Tillförlitligheten är låg för formationer med enskilda kursstaplar, varför vi vill se en positivkursstapel dagen efter som bekräftar omslaget av dominans. En kursstapel med en liten kropp kallas Hammer och en kursstapel helt utan kropp kallas för Dragonfly Doji. Namnen kommer från hur kursstaplarna ser ut.


Bearish Shooting Star / Gravestone DojiBild

 • Föregående trend skall vara uppåtgående.
 • Kursstapeln har en liten kropp längst ner, där svansen är minst två gånger så lång som kroppen.

Kursen öppnar enligt trenden uppåt. Detta ger köparna råg i ryggen och kursen drivs vidare upp under dagen. Plötsligt kommer dock säljarna tillbaka och kursen stänger vid eller nära dagslägsta. Detta tyder på ett omslag i dominans från köpare till säljare. Tillförlitligheten är låg för formationer med enskilda kursstaplar, varför vi vill se en negativ kursstapel dagen efter som bekräftar omslaget av dominans.

En kursstapel med en liten kropp kallas Shooting Star och en kursstapel helt utan kropp kallas för Gravestone Doji. Namnen kommer från hur kursstaplarna ser ut.


Omfamnande eller delvis omfamnande formationer


Omfamnande formationer föregår ofta trendvändningar och heter ofta något med Engulfing (omfamna på engelska) eller Harami (havande på japanska).

Bullish Engulfing / Bullish Three Outside UpBild

 • Föregående trend skall vara nedåtgående.
 • Den första kursstapeln är fylld och har en liten kropp.
 • Den andra kursstapeln är ofylld och omfamnar helt den första dagens kropp.

Den andra dagens öppning sker under föregående dags stängningskurs, men köparna tar under dagen över och driver till stängning upp kursen till över föregående dags öppning. Detta visar att nedtrenden förlorat momentum och att köparna ökar i styrka. En tredje dag med en ofylld stapel som stänger högre än den andra dagens stängning skapar en Bullish Three Outside Up. Denna formation har högre tillförlitlighet än Bullish Engulfing, då den tredje dagen bekräftar trendvändningen.


Bearish Engulfing / Bearish Three Outside DownBild

 • Föregående trend skall vara uppåtgående.
 • Den första kursstapeln är ofylld och har en liten kropp.
 • Den andra kursstapeln är fylld och omfamnar helt den första dagens kropp.

Den andra dagens öppning sker över föregående dags stängningskurs, men säljarna tar under dagen över och driver till stängning ner kursen till under föregående dags öppning. Detta visar att upptrenden förlorat momentum och att säljarna ökar i styrka. En tredje dag med en fylld stapel som stänger lägre än den andra dagens stängning skapar en Bearish Three Outside Down. Denna formation har högre tillförlitlighet än Bearish Engulfing, då den tredje dagen bekräftar trendvändningen.


Bullish Piercing LineBild

 • Föregående trend skall vara nedåtgående.
 • Den första kursstapeln är fylld och har en stor kropp.
 • Den andra kursstapeln är ofylld med en öppning under den första dagens lägstakurs.
 • Den andra kursstapeln stänger inom men i den övre halvan av den första kursstapelns kropp.

I en nedtrend öppnar marknaden med ett gap nedåt, men under dagen handlas kursen upp och stänger över mittpunkten på den föregående dagens kropp. Denna formation är inte lika stark som ett komplett omfamnande som sker i Bullish Engulfing, men indikerar att köparna är på väg att ta över kontrollen.


Bearish Dark Cloud CoverBild

 • Föregående trend skall vara uppåtgående.
 • Den första kursstapeln är ofylld och har en stor kropp.
 • Den andra kursstapeln är fylld med en öppning över den första dagens högstakurs.
 • Den andra kursstapeln stänger inom men i den undre halvan av den första kursstapelns kropp.

I en upptrend öppnar marknaden med ett gap uppåt, men under dagen handlas kursen ner och stänger under mittpunkten på den föregående dagens kropp. Denna formation är inte lika stark som ett komplett omfamnande som sker i Bearish Engulfing, men indikerar att säljarna är på väg att ta över kontrollen.


Omslagsformationer med gapBullish Morning Star / Morning Doji Star
Bild

 • Föregående trend skall vara nedåtgående.
 • Den första kursstapeln är fylld och har en stor kropp.
 • Den andra kursstapeln har en liten kropp och skapar ett gap till den första kursstapeln.
 • Den tredje kursstapeln är ofylld.

I en nedtrend har vi en stor fylld kropp som första kursstapel där säljarna är i total kontroll. Den andra dagen öppnar marknaden med ett gap nedåt, men kursen handlas i ett litet spann och stänger nära öppningskursen. Detta signalerar potentialen för ett skifte av kontroll, då säljdominansen upphört och det råder balans mellan köpare och säljare. Bekräftelse på skiftet av kontroll kommer dag tre då köparna helt dominerar. Om öppning och stängning sker till samma kurs dag två kallas formationen Bullish Morning Doji Star.


Bearish Evening Star / Evening Doji Star
Bild

 • Föregående trend skall vara uppåtgående.
 • Den första kursstapeln är ofylld och har en stor kropp.
 • Den andra kursstapeln har en liten kropp och skapar ett gap till den första kursstapeln.
 • Den tredje kursstapeln är fylld.

I en upptrend har vi en stor fylld kropp som första kursstapel där köparna är i total kontroll. Den andra dagen öppnar marknaden med ett gap uppåt, men kursen handlas i ett litet spann och stänger nära öppningskursen. Detta signalerar potentialen för en ett skifte i kontroll, då köpdominansen upphört och det råder balans mellan köpare och säljare. Bekräftelse på skiftet av kontroll kommer dag tre då säljarna helt dominerar. Om öppning och stängning sker till samma kurs dag två kallas formationen Bearish Evening Doji Star.


Ytterligare formationerBild

Bild


Kommentar


Med Candlestick kan man på ett mycket enkelt och visuellt tilltalande sätt se hur balansen mellan köpare och säljare av ett underliggande är och främst få en uppfattning om när balansen är på väg att skifta från den ena falangen till den andra. Det är också en sådan trendvändning som samtliga ovan genomgångna Candlestick-formationer försöker identifiera. Det är därför viktigt att väga vikten av en Candlestick-formation tillsammans med den rådande trenden. En positiv vändningsformation är till exempel bara intressant om den tidigare trenden varit negativ.

Det viktiga när det gäller denna analysform är inte att kunna identifiera alla formationer som finns, utan att istället lära sig förstå vad som händer och vem som har kontroll i en kursstapel och därigenom kunna urskilja när ett omslag är på väg att hända, oavsett vad formationen i sig kallas.

Även om det går använda Candlestick som en helt egen analysform kommer dess verkliga styrka fram i kombination med andra tekniska analysformer. Om en negativ vändningsformation till exempel uppenbarar sig vid ett tekniskt motstånd i den traditionella trendlinjeanalysen och/eller vid en Fibonaccibaserad motståndsnivå ökar dess sannolikhet avsevärt. Ju fler tekniska indikationer som sammanfaller med en Candlestick-formation, desto större sannolikhet således att den de facto visar en förestående trendvändning.


Allt gott och på snart återhörande.
Martin Hallström

Läs fler blogginlägg av Martin Hallström Alla blogginlägg

Viktig information
All information i denna blogg är sammanställd från källor som Swedbank bedömer som tillförlitliga. Swedbank kan dock inte garantera att informationen är korrekt. Åsikterna är skribentens egna och behöver inte sammanfalla med Swedbanks. Informationen i bloggen är inte avsedd att utgöra rådgivning och du bör alltid ta del av övrigt marknadsföringsmaterial innan du väljer att göra en investering i någon produkt som omnämns i bloggen.