Medfödda beteenden och rotade vanor påverkar aktievalet
Sedan barnsben lär man sig att man ska passa på att köpa saker då de är billiga. Man passar ofta på att handla kläder på rea och livsmedel när mataffärerna har kampanjpriser. Samma tankemönster tenderar dock också att föras vidare då investerare sedan köper aktier. Det vill säga, man tenderar att köpa aktier som nyligen fallit i pris och som därmed uppfattas som ”billiga”.

På samma sätt tenderar man att sälja de aktier som stigit hastigt i pris. En förklaring till detta är att alla människor har medfödda beteendemönster, där känslorna stolthet och ånger driver ens beteende. Detta innebär att man gör sådant som skapar stolthet och undviker sådant som skapar ångest. En effekt av detta beteendemönster är bland annat att vinstaktier, vilket skapar en känsla av stolthet, säljs för tidigt, samtidigt som förlustaktier, vilket skapar en känsla av ånger, behålls alldeles för länge. Vidare köps ofta aktier som har fallit i pris, och som man då tenderar att uppfatta som billiga.

Ett exempel på effekten av dessa beteendemönster blev väldigt tydlig under den senaste rapportperioden. Jag kunde nämligen då konstatera att investerarkollektivet i Swedbank och sparbankerna var stora nettosäljare av bland annat Volvo och Sandvik, vilka inkom med starka rapporter och steg under sina respektive rapportdagar. Istället fanns Boliden och MTG med bland de aktier som var de mest nettoköpta. Dessa bolag inkom med rapporter under marknadens förväntan och föll på rapportdagen.

Läs mer här: ” Mest handlade aktier hos Swedbank och Sparbankerna – Vecka 17”

Nu är det ju visserligen så att vi i de ovan nämnda bolagen har fundamentala köprekommendationer och därmed ser en uppsida i aktierna sett på tolv månaders sikt. Detta mönster av att sälja det som stigit och köpa det som fallit är dock generellt och det är detta beteendemönster jag tänker på snarare än handelsmönstret i de ovan specificerade aktierna.


Trend och positiv återkopplingscykel styr marknadsutvecklingen
Då vi tisdagen den 2 maj uppdaterade Swedbanks Fokusportfölj, i vilken vi framhåller aktier vi ser goda förutsättningar för att stiga på de kommande 3-6 månaderna, valde vi att ta ut några av de aktier som fanns i portföljen och som inte levererade på sina rapporter. Dessa inkluderade bland annat Boliden och MTG. Istället för dessa valde vi att plocka in några av de bolag som levererat starka rapporter, vilka inkluderade Volvo och Sandvik. Dessa förändringar var således helt tvärtemot hur investerarkollektivet valt att agera veckan innan.

Hur aktierna härifrån kommer att utveckla sig återstår ju att se, och det kan ju mycket väl vara så att de aktienedgångar som skedde i vissa bolag på dess rapportdagar visar sig vara riktigt bra köptillfällen. Anledningen till vårt agerande bygger dock på att aktiemarknaden är ett komplext system snarare än linjärt och att en så kallad positiv återkopplingscykel för närvarande råder i marknaden.

Vad jag menar med detta är att det sker en ständig återkoppling av agerandet på aktiemarknaden, vilket i sin tur påverkar det framtida agerandet, och så vidare. Med rådande starka marknadssentiment är denna återkopplingscykel tydligt positiv, likt en kärnexplosion eller ett brinnande hus. Det vill säga, styrkan tenderar att accelerera, där vinnaraktier fortsätter att vara vinnaraktier. Förr eller senare kommer självklart denna struktur att vända och en negativ återkopplingscykel skapas. När så sker kommer strategier för jämviktspendling blir mer intressanta att nyttja, men hittills i år är marknaden onekligen trendföljande.

Vid varje givet tillfälle kan självklart vad som helst hända, men generellt tror jag att det i rådande marknadsklimat kan vara bättre att köpa aktier som levererar starka rapporter istället för att köpa aktier som inte lyckas leva upp till marknadens förväntningar. Detta innebär också att jag oftast inte letar efter ”fyndköp” i aktier som fallit på grund av en dålig rapport eller svaga framtidsutsikter. Istället vill jag köpa aktier i bolag som levererat en stark rapport och där ledningen målar upp en positiv framtidsvy. Konsekvensen av detta är att de aktier som jag helst vill köpa också tenderar att ha en stark kursutveckling bakom sig. Detta ser jag för närvarande inte som något avhållande, utan snarare tvärtom och visar på att bolaget utvecklas väl och har ett starkt marknadssentiment.

Satsa på rätt häst!

Istället för att göra som man gör i mataffären, där man letar efter billiga kampanjvaror, tycker jag således att man på börsen och i rådande marknadsklimat i större utsträckning bör tänka som då man väljer ut sina hästar i V75.

Nog satsar man hellre på en häst som vunnit tre lopp i rad, än en häst som bröt benet i förra loppet.


Om bolaget ser bra ut tycker jag därför inte att man ska vara allt för rädd för att köpa eller behålla en aktie som står högt. Det finns ofta en anledning till detta och sannolikheten talar för närvarande att vinnare kommer att fortsätta vara vinnare. Däremot ska man kanske vara lite mer försiktig med att försöka fynda ”billiga” aktier. Att en aktie faller kraftigt är mycket sällan utan en anledning därtill.

Allt gott och på snart återhörande.
Martin Hallström

Läs fler blogginlägg av Martin Hallström Alla blogginlägg

Viktig information
All information i denna blogg är sammanställd från källor som Swedbank bedömer som tillförlitliga. Swedbank kan dock inte garantera att informationen är korrekt. Åsikterna är skribentens egna och behöver inte sammanfalla med Swedbanks. Informationen i bloggen är inte avsedd att utgöra rådgivning och du bör alltid ta del av övrigt marknadsföringsmaterial innan du väljer att göra en investering i någon produkt som omnämns i bloggen.