UtdelningskalenderI kalendern nedan kan du i kronologisk ordning se vid vilka datum som bolagen noterade på Stockholmsbörsen avskiljer sina respektive utdelningar, samt hur stor utdelningen är.

Ex-datum är det datum då utdelningen avskiljs från aktien. För att ta del av utdelningen måste aktien därmed ha köpts in senast den närmaste handelsdagen innan denna ex-dag. Under ex-dagen kan aktien om så önskas säljas med rätt till den avskilda utdelningen.

Utdelning avser hur stor utdelningen är i kronor. Direktavkastningen förändras med kursutvecklingen och erhålls genom att dividera utdelningen med aktuell aktiekurs.

Läs mer: Nyckeltal - Del 3 - Direktavkastning

Kommande utdelningarUtdelningar under mars

Utdelningar under april

Utdelningar under maj


Allt gott och på snart återhörande
Martin Hallström

Läs fler blogginlägg av Martin Hallström Alla blogginlägg

Viktig information
All information i denna blogg är sammanställd från källor som Swedbank bedömer som tillförlitliga. Swedbank kan dock inte garantera att informationen är korrekt. Åsikterna är skribentens egna och behöver inte sammanfalla med Swedbanks. Informationen i bloggen är inte avsedd att utgöra rådgivning och du bör alltid ta del av övrigt marknadsföringsmaterial innan du väljer att göra en investering i någon produkt som omnämns i bloggen.