UtdelningskalenderI kalendern nedan kan du i kronologisk ordning se vid vilka datum som bolagen noterade på Stockholmsbörsen avskiljer sina respektive utdelningar, samt hur stor utdelningen är.

Ex-datum är det datum då utdelningen avskiljs från aktien. För att ta del av utdelningen måste aktien därmed ha köpts in senast den närmaste handelsdagen innan denna ex-dag. Under ex-dagen kan aktien om så önskas säljas med rätt till den avskilda utdelningen.

Utdelning avser hur stor utdelningen är i kronor. Direktavkastningen förändras med kursutvecklingen och erhålls genom att dividera utdelningen med aktuell aktiekurs.

Läs mer: Nyckeltal - Del 3 - Direktavkastning

Kommande utdelningarUtdelningar under mars

Utdelningar under april

Utdelningar under maj


Allt gott och på snart återhörande
Martin Hallström