Rotade vanor och medfödda beteendemönster styr vårt agerande.
Sedan barnsben lär man sig att passa på att köpa saker då det är utförsäljningar och rabatt. Kläder handlas på reor och livsmedel köps ofta när det är kampanjpriser. Dessa rotade vanor och tankemönster om att man ska köpa när det är billigt är något som också ofta förs vidare till till då man investerar i aktier. Det man då dock tenderar att göra är att köpa aktier som nyligen fallit i pris och därför kan uppfattas som ”billiga” sett till dess historiska marknadspris. Aktier skiljer sig dock från andra typer av varor och bara för priset fallit behöver nödvändigtvis inte bolaget vara mer köpvärt, utan istället kan det kanske snarare vara tvärtom.

Ett annat beteende är att investerare tenderar att sälja av aktier som stigit hastigt i pris. Dels uppfattas dessa aktier som ”dyra” ur ett historiskt perspektiv, dels drivs försäljningar av vinstaktier av medfödda beteendemönster. Människor drivs nämligen av känslan av stolthet och genom försäljning av en vinstaktie frammanas denna känsla. Ofta rationaliseras denna typ av försäljningar med att ”det aldrig är fel att ta hem en vinst.” Genom samma beteendemönster behålls också förlustaktier alldeles för länge, då en försäljning skulle skapa känslor av ånger, vilket människor i allra största utsträckning försöker undvika.

Inte minst visar sig dessa rotade vanor och medfödda beteendemönster under rapportperioder. Detta då inkommande rapporter inte sällan skapar stora kursrörelser i aktierna. Detta fenomen var också något som var väldigt tydligt nu i den senaste rapportperioden, då investerarkollektivet på aggregerad basis sålde aktier som steg på sina respektive rapporter, medan de köpte aktier som sjönk på sina respektive rapporter. Självklart är det i specifika fall så att kursnedgångar vid rapporttillfällen kan skapa bra köplägen, likväl som kursuppgångar kan skapa säljlägen. Detta mönster tenderar dock visa sig oavsett hur respektive rapport kommer in, varför investerarkollektivets agerande således mer ser ut att styras utifrån kursrörelsen i aktien än inkommen fundamental data.

Leta köplägen bland kursvinnare, undvik "fyndköp".
Generellt ser jag dock att det skulle kunna vara mer lönsamt att leta efter köplägen i bolag som levererar starka rapporter som tas emot väl av marknaden, än att försöka ”fyndköpa” aktier i bolag som faller på grund av dåliga rapporter eller svaga framtidsutsikter. De aktier som det är mest intressant att behålla eller köpa mer av är kanske därför just de som haft en stark kursutveckling bakom sig, snarare än de som fallit i pris i samband med sina respektive rapporter. En positiv kursutveckling visar ju nämligen mest troligt på att bolagets verksamhet utvecklas väl och att marknadssentimentet kring aktien är starkt. Jag letar personligen därför ytterst sällan efter aktier att ”fyndköpa”, såvida jag inte har en stark uppfattning om att det varit en överdriven kursreaktion, givet inkommen fundamental data eller annan information.

Istället för att göra som man gör i mataffären, där man letar efter billiga kampanjvaror, tror jag således att det på börsen kan vara en bättre strategi att arbeta med samma sannolikheter som när man satsar sina pengar i ett travlopp.

Nog satsar man hellre på en häst som vunnit tre lopp i rad, än en häst som bröt benet i förra loppet.

Nu när rapportperioden för det första kvartalet är till ända och all ny information håller på att prisas in i marknaden, tycker jag därför det kan vara läge att fundera lite på vilka förändringar som man överväger att göra i sin aktieportfölj. Ett bolag som levererande enligt förväntan på sin rapport och belönades med ett positivt mottagande kanske ska köpas snarare än säljas. Det finns ju oftast en anledning till varför aktien stigit och sannolikheten talar för att vinnare kommer att fortsätta vara vinnare.

De bolag som dock inte levde upp till förväntningarna och vars aktier föll i samband med sina respektive rapporter kanske man också ska vara lite mer försiktig med att "fyndköpa". Om ett bolags aktier faller i samband med dess rapport finns det oftast en god anledning därtill och det kan ta tid innan marknadssentimentet åter förbättras.

Allt gott och på snart återhörande.
Martin Hallström

Läs fler blogginlägg av Martin Hallström Alla blogginlägg

Viktig information
All information i denna blogg är sammanställd från källor som Swedbank bedömer som tillförlitliga. Swedbank kan dock inte garantera att informationen är korrekt. Åsikterna är skribentens egna och behöver inte sammanfalla med Swedbanks. Informationen i bloggen är inte avsedd att utgöra rådgivning och du bör alltid ta del av övrigt marknadsföringsmaterial innan du väljer att göra en investering i någon produkt som omnämns i bloggen.