Den 5 juni skrev jag blogginlägget “Hur ser din säljstrategi ut?”. Det som förmedlades i det blogginlägget var vikten av att man har en utarbetad säljstrategi. Detta då medfödda beteendemönster tenderar att ha en negativ påverkan på ens säljbeslut. Har du inte läst det inlägget tycker jag absolut att det kan vara värt att lägga några minuter på det och reflektera lite över hur din säljstrategi ser ut.

Det senaste året har börsen haft en volatil utveckling med stora rörelser, vilket innebär att det säkerligen finns aktier med orealiserade förluster i många portföljer. Utan en utarbetad säljstrategi tenderar dock medfödda beteendemönster innebära att dessa innehav ofta skapar en känsla av ångest och handlingsförlamning, vilket ökar risken för att dessa aktier inte hanteras optimalt. Det finns dock ett väldigt enkelt sätt att bryta denna handlingsförlamning, samt i förekommande fall minska på den upplevda ångest som dessa orealiserade förlustpositioner kan tänkas frammana.

Vad man kan göra är nämligen att med viss regelbundenhet besiktiga sin aktieportfölj genom att ställa sig den enkla frågan;

- "Om jag endast hade kontanta medel, skulle jag då köpa de aktier jag nu äger?

" Om jag endast hade kontanta medel, skulle jag då köpa de aktier jag nu äger?

Om man efter att ha gått igenom sina aktier med orealiserade förluster fortsatt svarar ”ja” på denna fråga torde den upplevda ångesten kunna minska. Detta då man efter den uppdaterade köpprocessen fortsatt är konfident med sina innehav.

Om man vid denna besiktning istället svarar ”nej” på denna fråga, vet man att man antagligen påverkats negativt av medfödda beteendemönster, samt att man antagligen inte har någon utarbetad säljstrategi. Det är ju också så att det inte finns någon anledning att äga aktien i fråga, om man inte för stunden skulle kunna tänka sig att köpa den. Denna uppdaterade köpprocess som frågeställningen medför kan därför vara ett effektivt sätt att bryta eventuell handlingsförlamning som man fastnat i.

Slutsatsen är således att det kan vara en god idé att med viss regelbundenhet besiktiga sin aktieportfölj och ställa sig kontrollfrågan om man skulle köpa de aktier man nu äger om man endast hade kontanta medel. Fundera sedan om det inte kan vara läge att sälja de aktier som du inte kan tänka dig att återköpa, och istället investera i aktier som du de facto vill äga.


Allt gott
Martin Hallström

Läs fler blogginlägg av Martin Hallström Alla blogginlägg

Viktig information
All information i denna blogg är sammanställd från källor som Swedbank bedömer som tillförlitliga. Swedbank kan dock inte garantera att informationen är korrekt. Åsikterna är skribentens egna och behöver inte sammanfalla med Swedbanks. Informationen i bloggen är inte avsedd att utgöra rådgivning och du bör alltid ta del av övrigt marknadsföringsmaterial innan du väljer att göra en investering i någon produkt som omnämns i bloggen.