Inte sällan investerar man omedelbart i de bolags aktier man fastnat för ur ett fundamentalt perspektiv. Det behöver ju dock på intet sätt vara så att tillfället då den utförda analysen skett också är den mest optimala tidpunkten för att köpa bolagets aktie. Åtminstone inte om tidsperspektivet för affären är av något kortare karaktär, då det på kortare sikt även finns många andra faktorer som också påverkar aktieprisrörelsen utöver de fundamentala förutsättningarna i det enskilda bolaget.

Andra faktorer som i stor utsträckning påverkar aktieprisutvecklingen kan till exempel vara att den generella aktiemarknaden för stunden befinner sig i en negativ korrektionsfas, eller att den specifika aktien eller den sektor som den verkar inom för stunden inte är i favör hos investerarkollektivet. Det kan också vara så att aktien är i favör, men att den kanske stigit alldeles för kraftigt under en kortare tidsperiod och är i behov av en tids konsolidering. Utöver den fundamentala vyn kan det därför vara lämpligt även att ha med olika kriterier vad gäller prisutveckling, då beslut fattas om när i tiden det kan vara lämpligt at investera i den aktie man fastnat för.

FUNDAMENTA
+
PRISBEKRÄFTELSE
=
KÖPLÄGE
Hur kriterier för prisutvecklingen utformas är självklart helt individuellt, men avsikten med dessa är att öka sannolikheten för att investering sker då aktien de facto är efterfrågestyrd och har någon form av etablerat köpintresse. Ett exempel är att nyttja någon form av enkel trendindikator, så som ett glidande medelvärde, alternativt att bekräftelsen om etablerat köpintresse kommer från någon form av teknisk formation. Att invänta en indikation om att ett köpintresse etablerats kan presumtivt minska potentialen något, då trendföljande strategier av sakens natur aldrig kommer att träffa en botten. Genom att vänta in denna bekräftelse ökar dock sannolikheten avsevärt att en investering inte sker vid en tidpunkt då aktien fortfarande är tydligt utbudsdriven.

”Marknaden kan var irrationell längre än du kan vara solvent”
- John Maynard Keynes
Bara för att de fundamentala förutsättningarna ser bra ut, behöver det således inte nödvändigtvis för stunden vara ett bra läge att köpa aktien. Att vänta in ett läge där prisutvecklingen bekräftar fundamentan kan det dock vara svårt att ha tålamod till, men det kan också vara mödan väl värd.

Allt gott
//Martin Hallström

Läs fler blogginlägg av Martin Hallström Alla blogginlägg

Viktig information
All information i denna blogg är sammanställd från källor som Swedbank bedömer som tillförlitliga. Swedbank kan dock inte garantera att informationen är korrekt. Åsikterna är skribentens egna och behöver inte sammanfalla med Swedbanks. Informationen i bloggen är inte avsedd att utgöra rådgivning och du bör alltid ta del av övrigt marknadsföringsmaterial innan du väljer att göra en investering i någon produkt som omnämns i bloggen.