Hitta intressanta aktier att köpa ur ditt eget konsumtionsmönster
Ett av de enklaste och samtidigt effektivaste sätten att hitta intressanta bolag att studera närmare för en möjlig investering är att utgå från sitt och sin omgivnings egna konsumtionsmönster. Denna utgångspunkt kräver i sig inget analysarbete i traditionell mening. Istället tar den fasta på det faktum att om en viss tjänst eller produkt nyttjas i stor omfattning av dig själv och din omgivning, är också sannolikheten mycket hög att väldigt många andra också nyttjar samma tjänst eller produkt.

Dels självklart för att tjänsten eller produkten är bra, men även för att människan är ett flockdjur och tenderar att agera i tandem med varandra, där ett beteende förstärks ju fler som börjar följa den trend som startats. Kan man notera ett visst konsumtionsmönster i sin omgivning är det således en god start i sin urvalsprocess för att hitta intressanta aktier att analysera vidare.

Många trender kan noteras långt innan analytikerkollektivet ser förändringen,
Kraften i att studera sitt och sin omgivnings konsumtionsmönster ska på intet sätt underskattas, där ett lysande exempel var då Apple lanserade iPhone. Sett till konsensus hos dåvarande telekomanalytiker var iPhone endast en nischprodukt, som inte skulle ta några marknadsandelar att tala om. Istället såg de flesta telekomanalytiker att Nokia skulle fortsätta dominera marknaden för mobiltelefoner och var den stora aktiefavoriten. Efter det att iPhone lanserats kunde man dock rätt snabbt notera att för varje gång man träffade sina vänner var det allt fler som hade iPhone, medan allt färre hade en Nokia-telefon. Hade man då vågat lita på det konsumtionsmönster man så tydligt noterade i sin omgivning, hade man kanske också kunnat vara tidig med att upptäcka den framgångssaga som aktien i Apple blev efter det att iPhone lanserats.

Ett annat tydligt exempel då man själv kunde notera en stor beteendeförändring i sin omgivning var då Netflix i oktober 2012 lanserade sina strömningstjänster i Norden. Det dröjde då inte länge förrän de flesta man kände förändrat sitt konsumtionsmönster av media och var kunder hos Netflix. Värt att notera är att vid detta tillfälle var endast en av fem analytiker positivt inställda till aktien. Det dröjde vidare ända till mitten av 2015 innan mer än hälften av analytikerkollektivet rekommenderade köp i aktien. Vid det tillfället hade dock kursen stigit över 1000% sedan lanseringen i Norden. I sin omgivning kan man således på detta sätt ibland mycket tidigt se nya trender och konsumtionsmönster som det tar lång tid innan analytikerkonsensus får in i sina prognoser.

Peter Lynch, som räknas till en av världens främsta investerare, var en stor förespråkare för denna filosofi. Han ansåg också att just privatpersoner hade lättare än professionella förvaltare att tidigt hitta vinnaraktier, just därför att de genom att observera sin omgivning kunde få en god uppfattning om vilka trender som råder. Han påpekade också ofta att man som investerare skulle investera i branscher som man förstod sig på, och gärna i sådana som man också själv var verksam inom. Är det så att man är en flitig dataspelsspelare, är det inte orimligt att anta att man har en god uppfattning om vilka trender som råder i dataspelsbranschen. Är man istället kläd- och modeintresserad har man säkert en god uppfattning om hur trender och konsumtionsmönster rör sig i dessa branscher, osv...

..vilket kan ge ett försprång för vidare urval och analys
Bara för att man noterat ett visst konsumtionsmönster behöver ju det nödvändigtvis inte innebära att aktien i det bolag som är relaterat till den noterade beteendeförändringen är köpvärd. Det analysarbetet får istället bli nästa steg i urvalsprocessen. Genom att vara lyhörd och lita på det man ser i sin omgivning tror jag dock att man kan få ett stort försprång när det gäller att tidigt hitta aktier som presumtivt skulle kunna ha goda förutsättningar att utvecklas väl.

Så, för att hitta din nästa kursraket, gräv där du står och lita på de konsumtionsmönster du observerar i din omgivning.


Allt gott...
Martin Hallström

Läs fler blogginlägg av Martin Hallström Alla blogginlägg

Viktig information
All information i denna blogg är sammanställd från källor som Swedbank bedömer som tillförlitliga. Swedbank kan dock inte garantera att informationen är korrekt. Åsikterna är skribentens egna och behöver inte sammanfalla med Swedbanks. Informationen i bloggen är inte avsedd att utgöra rådgivning och du bör alltid ta del av övrigt marknadsföringsmaterial innan du väljer att göra en investering i någon produkt som omnämns i bloggen.