Då priset på finansiella tillgångar sätts av människor påverkar medfödda beteendemönster som gririghet, rädsla och flockmentalitet i mycket stor utsträckning hur priset utvecklar sig. Då den tekniska analysen är en praktisk tillämpning av den mer teoretiska marknadspsykologin, är detta också ett utmärkt hjälpmedel för att bedöma hur investerarkollektivet kan tänkas agera under rådande marknadssentiment.

Självkännedom - En nyckel till goda affärer
Den personliga psykologiska bias du själv har är dock minst lika viktig att förstå effekten av, då den i stor utsträckning påverkar din kapitalhantering. Jag har av den anledningen skrivit en artikelserie i tre delar där jag tar upp hur psykologisk bias påverkar ditt beslutsfattande, samt vikten av att du utarbetar en systematisk strategi för din kapitalhantering. Detta för att minimera den negativa inverkan som din inbyggda psykologiska bias tenderar att ha för ditt beslutsfattande på aktiemarknaden.

"Nyckeln till framgångsrika affärer ligger i emotionell disciplin. Om intelligens vore nyckeln skulle det finnas många fler som tjänade pengar.” - Victor SperandoArtikelserie: TradingpsykologiDel 1: Självkännedom - En nyckel till goda affärer

Del 2: Se upp med egengillrade placeringsfällor

Del 3: Stolthet och ånger de värsta fällornaAllt gott och på snart återhörande
Martin Hallström

Läs fler blogginlägg av Martin Hallström Alla blogginlägg

Viktig information
All information i denna blogg är sammanställd från källor som Swedbank bedömer som tillförlitliga. Swedbank kan dock inte garantera att informationen är korrekt. Åsikterna är skribentens egna och behöver inte sammanfalla med Swedbanks. Informationen i bloggen är inte avsedd att utgöra rådgivning och du bör alltid ta del av övrigt marknadsföringsmaterial innan du väljer att göra en investering i någon produkt som omnämns i bloggen.