Börsen har nu återigen satt en ny årshögstanivå och med stöd från bland annat centralbanker runt om i världen är det mycket som tyder på att det starka börssentimentet kan bestå ytterligare en tid. Vad man såg ske när börsen kom upp till den tidigare årshögstanivån var ett ökat säljtryck, med en sidledes börsrörelse som resultat under nära nog ett par veckors tid. För de som vid detta tillfälle lättade på sina innehav har säkert flera med stor frusteration tittat på när kurserna nu fortsatt stiga och grämt sig över den uppgång ”de gått miste om”, istället för att glädja sig över de förhoppningsvis goda affärer som avslutats.

Vid tillfällen då dessa känslor kommer kan man alltid tänka på hur Ronald Wayne torde känna sig. Han var med och startade Apple och ägde 10% av bolaget. Detta innehav sålde han strax efter bolagsbildningen i April 1976 för cirka 17.000 kronor. Hade han behållt aktierna till idag skulle detta innehav idag varit värt omkring 500.000.000.000 kronor. Där kan man tala om att ”gå miste om” en ytterligare uppgång. Enligt egen utsaga ångrar sig dock Ronald inte att han sålde sitt innehav i Apple. Han uttrycker sig själv som så att ”det var det bästa beslutet utifrån den information han hade tillgänglig vid den tidpunkten.”

Så är det också självklart. Sett i backspegeln kan det sedan visa sig att vissa beslut avkastningsmässigt visar sig vara felaktiga och vissa helt korrekta. Oavsett gäller det att lära sig acceptera det faktum att man inte vet vad framtiden har i sitt sköte och att vara tillfreds med de beslut man fattar utifrån den information man har vid tidpunkten för besluten. Det gäller ju dock också att vara uppmärksam på om man över tid noterar ett mönster där vinster kontinuerligt tas hem ”för tidigt”, då man antagligen i så fall behöver se över sin försäljningsstrategi.

Bara för att man sålt av ett innehav betyder ju heller inte det något alls för när i tid och pris samma eller annat innehav kan köpas istället. Varje enskild affär bör alltid ses utifrån egna meriter och förutsättningar, oavsett vilka affärer man gjort tidigare.

Istället för att gräma sig över mjölken man spillt, kan man således alltid hälla upp en nytt glas..

Läs fler blogginlägg av Martin Hallström Alla blogginlägg

Viktig information
All information i denna blogg är sammanställd från källor som Swedbank bedömer som tillförlitliga. Swedbank kan dock inte garantera att informationen är korrekt. Åsikterna är skribentens egna och behöver inte sammanfalla med Swedbanks. Informationen i bloggen är inte avsedd att utgöra rådgivning och du bör alltid ta del av övrigt marknadsföringsmaterial innan du väljer att göra en investering i någon produkt som omnämns i bloggen.