Istället för att helt fokusera på hur hög direktavkastningen är i ett bolag kan man också studera hur stabiliteten i utdelningen är, där vikten istället läggs vid hur stabil utdelningstrenden i bolaget är.

Fokus ligger därmed vid bolag som över tid visat förmåga att successivt och kontinuerligt kunnat höja sin utdelning, snarare än vid själva storleken på utdelningen. Tanken bakom detta är att bolag som lyckas bibehålla en stigande utdelningstrend över tid också lyckas leverera kontinuerligt stigande vinster och kassaflöden. Sett över ett längre tidsspann torde också dessa bolag kunna ge en god totalavkastning. Utdelningen används således som en proxy för att hitta kvalitativa bolag, snarare än för att erhålla så höga årliga kuponger som möjligt.

Utdelningsaristokrater


De bolag noterade på börsindexet S&P500 som kontinuerligt höjt sin utdelning minst 25 år i rad kallas för ”dividend aristocrats”, eller utdelningsaristokrater. Det är därmed inte de aktier med högst utdelning, utan de med den stabilaste utdelningstrenden. Att dessa bolag kontinuerligt lyckats höja utdelningsnivån år efter år visar på dess stabilitet och kan ses som en indikation om fortsatta vinstökningar och förmåga att leverera en god totalavkastning över tid.

Totalavkastningen för dessa bolag har också de senaste tio åren visat sig vara betydligt bättre än dess underliggande index. Indexet S&P500 Dividend Aristocrats har sedan 2008 avkastat 240%, medan S&P500 under samma period avkastat 165%.

BildSvenska utdelningsaristokrater


I Sverige finns det inga aktier som skulle kvala in under de kriterier som ställs för att vara utdelningsaristokrat. De aktier som dock har den längsta sviten av höjda utdelningar är fastighetsbolagen Castellum och Hufvudstaden. Enligt analytikerkonsensus ser det också ut som att denna trend av höjda utdelningar kommer att fortgå i dessa båda aktier.

Hufvudstaden har höjt utdelningen varje år från och med räkenskapsåret 1997, vilket innebär att bolaget nu med stormsteg närmar sig epitetet utdelningsaristokrat. För närvarande är rekommendationen köp i aktien, med riktkursen 140 SEK.

Castellum har också höjt utdelningen varje år från och med att bolaget börsintroducerades 1997. Då introduktionen skedde i maj innebär det dock att bolaget ligger ett år efter möjligheten att kunna nå epitetet utdelningsaristokrat. Rekommendationen för närvarande är köp, med riktkursen 155 SEK.

Svenska bolag med stabil utdelningstrend
Även om det inte finns några utdelningsaristokrater noterade på den svenska börsen, finns det likväl flera bolag som under väldigt lång tid haft en stabil utdelningstrend. Dessa bolag kan uppvisa en lång historik av att inte sänka den årliga kupongen, och i de fall som det har skett, har det varit i undantagsfall

Den mest lysande stjärnan i denna kategori är Hennes & Mauritz, som aldrig sänkt sin utdelning sedan de börsintroducerades 1974. Rekommendationen i aktien är för närvarande köp, med riktkursen 175 SEK.

Även Atlas Copco har en positiv utdelningstrend, där bolaget aldrig sänkt sin ordinarie utdelning sedan börsintroduktionen 1983. För närvarande är rekommendationen Neutral, med riktkursen 372 SEK.

När det kommer till strategin att äga utdelningsaristokrater passar ett citat av Warren Buffet in väl, nämligen;

“When we own portions of outstanding businesses with outstanding managements, our favorite holding period is forever.”

Allt gott och på snart återhörande
Martin Hallström

Läs fler blogginlägg av Martin Hallström Alla blogginlägg

Viktig information
All information i denna blogg är sammanställd från källor som Swedbank bedömer som tillförlitliga. Swedbank kan dock inte garantera att informationen är korrekt. Åsikterna är skribentens egna och behöver inte sammanfalla med Swedbanks. Informationen i bloggen är inte avsedd att utgöra rådgivning och du bör alltid ta del av övrigt marknadsföringsmaterial innan du väljer att göra en investering i någon produkt som omnämns i bloggen.