Analyshusens aktiefavoriter
Maj 2021


Desto mer samstämmiga analyshusen är avseende rekommendationen kring en aktie, desto mer gynnsamma torde också kapitalflödena till dessa aktier vara. Då det vidare är kapitalflöden som styr aktieprisutvecklingen kan det således också vara intressant att studera hur analytikerkonsensus ser ut för börsens olika bolag.

Rekommendationsvärdet för ett bolag kan erhållas genom att de olika analyshusens rekommendationer vägs samman till ett genomsnittligt värde mellan 1 och 5. På så sätt kan man enkelt se vilka aktier som analyshusen på aggregerad basis ser som mest respektive minst köpvärda

Utifrån de bolag som enligt konsensus ses som mest köpvärda och där även vi har en köprekommendation återfinns bland annat Kindred, LeoVegas, Nent Group, och Dometic. Dometic är vidare en Sektorfavorit och med i Fokusportföljen.

Analyshusens aktiefavoriter maj 2021
Rek-värde Bolag Swedbank Rek-värde Bolag Swedbank
5,00 Veoneer - 5,00 Ambea -
5,00 Humana - 5,00 Kindred Köp
5,00 LeoVegas Köp 5,00 Lundin Gold -
5,00 Nordnet - 4,78 Nent Köp
4,75 Oncopeptides - 4,67 Dometic Köp
4,67 Nobia - 4,60 Hoist -
4,60 Loomis Köp 4,60 Mekonomen Köp
4,60 Scandi Standard Köp 4,54 AstraZeneca Köp

Läs mer:
Dometic: Hög volymhävstång
Nent: Lovande baltisk lansering, höjer riktkursen


Aktier med högst rekommendationsförändring


Det är vidare intressant att studera vilka aktier som erhållit högst rekommendationsförändring den senaste månaden, då stärkt vy från analytikerkollektivet på aggregerad basis kan leda till ökade kapitalflöden och därmed också ökat stöd för aktieprisutvecklingen.

Bland dessa aktier ser vi en betydande uppsida till riktkurs och har en köprekommendation i bland annat Nent Group och Saab.

Förändring Bolag Rekommendation Förändring Bolag Rekommendations
0,80 Catena Köp 0,44 Wallenstam Köp
0,33 Veoneer - 0,33 JM Köp
0,31 Traton Köp 0,25 Axfood Köp
0,25 Electrolux Professional Köp 0,24 Arjo -
0,22 Nent Group Köp 0,22 Saab Köp
0,20 SBB Köp 0,20 ICA Gruppen Minska
0,17 Dometic Köp 0,15 SCA Minska
0,14 Castellum Köp 0,13 Hansa Biopharma -

Läs mer:
Saab: Tvivlarna tystnar, vi upprepar köp


Aktier med lågt rekommendationsvärde


Det går också att vända på resonemanget och istället studera vilka bolag som analyshusen på aggregerad basis för stunden inte favoriserar, men som vi likväl finner köpvärda. Får vi rätt i vår analys kommer således aktiekursen kunna komma att drivas uppåt allteftersom övriga analyshus justerar upp sina prognoser och rekommendationer.

Bland de aktier som har lägst rekommendationsvärde men där vi som analyshus har en köprekommendation återfinns nu BillerudKorsnäs.

Rek-värde Bolag Swedbank Rek-värde Bolag Swedbank
2,00 Scandic Hotels - 2,30 Ica Gruppen Minska
2,38 SCA Minska 2,71 Thule Behåll
2,83 Atlas Copco Minska 2,83 Nibe Industrier Behåll
2,83 Billerudkorsnäs Köp 3,00 Wallenstam Köp

Läs mer:
BillerudKorsnäs: Rör sig i rätt riktning


Läs mer om bolagen

För att läsa mer om bolagen vi har under bevakning kan du med fördel klicka på respektive bolagsnamn för att komma till bolagets bolagssida. Där finns all vår publicerade analys om respektive bolag samlad, tillsammans med relevanta nyckeltalsprognoser. Dessutom finns här alla nyheter som skrivits om bolaget från nyhetsbyrån Direkt. Om så önskas kan ytterligare nyckeltalsprognoser erhållas via Aktiefiltreringen i Rekommendationslistan.

Framräkning av rekommendationsvärde
I informationssystemet Bloomberg finns analyshusens rekommendationer samlade. Varje bolag kan därför åsättas ett rekommendationsvärde mellan 1 och 5, beroende på den genomsnittliga rekommendationen i bolaget. En femma innebär att samtliga analyshus rekommenderar köp, medan en etta innebär att samtliga analyshus rekommenderar sälj. Aktier som följs av färre än fem analyshus har i denna sammanställning sorterats bort.

Läs fler blogginlägg av Martin Hallström Alla blogginlägg

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

All information i denna blogg är sammanställd från källor som Swedbank bedömer som tillförlitliga. Swedbank kan dock inte garantera att informationen är korrekt. Åsikterna är skribentens egna och behöver inte sammanfalla med Swedbanks. Informationen i bloggen är inte avsedd att utgöra rådgivning och du bör alltid ta del av övrigt marknadsföringsmaterial innan du väljer att göra en investering i någon produkt eller något bolag som omnämns i bloggen.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan