I den första delen om Candlestick-analys skrev jag om hur kursstaplar i Candlestick konstrueras, samt övergripande om den analysform som bygger på Candlesticks. Det avsnittet läses med fördel innan denna del läses.

Du finner den första delen om Candlestick-analys här

I denna del, vilket är den andra delen av totalt tre, går jag så igenom de olika utseenden som en kursstapel kan ha i Candlestick, samt huruvida det är köpare eller säljare som är i kontroll.

Utseende på kursstaplar i Candlestick


Det finns i princip endast 13 olika utseenden på Candlestick, 5 fyllda, 5 ofyllda och tre utan kropp. Utifrån dessa kan flera hundra olika Candlestick formationer identifieras. Ett Candlestick visar på hur starka köparna respektive säljarna är under rådande tidsintervall. Ett diagram för Candlestick kan ställas in på vilket tidsintervall man själv så önskar, beroende på vilken tidshorisont man vill analysera.

Bild

Vem har kontroll i en kursstapelBild
Marubozu
Den stapel som visar den starkaste uppåtgående/nedåtgående trenden. Efter öppningskurs har köparna/säljarna varit i kontroll ända fram till stängning som sker på dagshögsta/dagslägsta.

Long empty/filled Candlestick
Köparna/säljarna har kontroll under större delen av dagen. Försök görs av säljarna/köparna att återta kontrollen, men dessa slutar endast med en mindre svans i stapeln.

Spinning Top
Vare sig köpare eller säljare är i kontroll utan balans råder. Både köpare och säljare försöker ta kontroll men dagen slutar med en liten kropp med kontrolltagningsförsöken i form av svansar åt båda hållen.

Bild
Inverted Hammer/Shooting star / Hammer/Hangingman
Efter öppning stiger/sjunker kursen kraftigt och stapeln ser snart ut som en Marubozu. Dock tar under dagen säljarna/köparna över kontrollen och handlar ner/upp kursen. Säljarna/Köparna hinner dock inte handla ner/upp kursen till ny dagslägsta/dagshögsta innan stängning. Säljarna/Köparna har i denna Candlestick tagit över kontrollen.

Gravestone Doji
Efter öppning tar köparna över kontrollen och kursen ser efter ett tag ut som en Marubozu. Dock tar under dagen säljarna över kontrollen och kursen handlas till stängning ner till dagslägsta, vilket även var öppningskursen. Säljarna har nu fast kontroll.

Dragonfly Doji
Efter öppning tar säljarna över kontrollen och kursen ser efter ett tag ut som en Marubozu. Dock tar under dagen köparna över kontrollen och kursen handlas till stängning upp till dagshögsta, vilket även var öppningskursen. Köparna har nu fast kontroll.

Doji / Longlegged Doji
Vare sig köpare eller säljare är i kontroll utan balans råder. Både köpare och säljare försöker ta kontroll men dagen slutar utan kropp med kontrolltagningsförsöken i form av svansar åt båda hållen.

Ihopslagning av kursstaplar


Då det är vi själva som anger vilken tidsinställning som används för berörd analys, kan det i vissa fall vara av intresse att även titta på hur de tidigare kursstaplarna sett ut för att vi ska kunna bilda oss en så bra uppfattning som möjligt huruvida det är köparna eller säljarna som är i kontroll. Genom att slå ihop flera kursstaplar kan man således få fram en mer samlad bild av hur balansen mellan köpare och säljare är. Vid en första anblick ger diagrammet nedan ingen tydlig information, utan vi har en stark kursstapel följt av en svagare kursstapel. Genom att slå ihop de två kursstaplarna ser vi dock att vi har en ”Shooting Star” för nedgång.

Bild


I denna del har jag så gått igenom de olika kursstaplar som finns i Candlestick, samt redogjort för vem det är som är i kontroll i respektive kursstapel. I nästa del, vilken är den tredje och avslutande som berör analysformen Candlestick, kommer jag att gå igenom ett antal olika trendvändningsformationer och deras respektive psykologi.

Allt gott, och på snart återhörande
Martin Hallström


Läs fler blogginlägg av Martin Hallström Alla blogginlägg

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

All information i denna blogg är sammanställd från källor som Swedbank bedömer som tillförlitliga. Swedbank kan dock inte garantera att informationen är korrekt. Åsikterna är skribentens egna och behöver inte sammanfalla med Swedbanks. Informationen i bloggen är inte avsedd att utgöra rådgivning och du bör alltid ta del av övrigt marknadsföringsmaterial innan du väljer att göra en investering i någon produkt eller något bolag som omnämns i bloggen.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan