FLER BLOGGINLÄGG I DENNA SERIE:

  1. Nyckeltal – Del 1 - ”Nyckeln” till att förstå bolagets utveckling
  2. Nyckeltal - Del 2 - Värderingsmultipelmått
  3. Nyckeltal - Del 3 - Direktavkastning
  4. Nyckeltal - Del 4 - Lönsamhet

Nyckeltal ger en djupare förståelse för bolaget
På Aktiellt publiceras löpande artiklar och analyser av bolag och dess aktier. I bolagsanalysen hänvisas också ofta till olika nyckeltal, vilka används för att visa på hur bolaget är värderat.

Nyckeltal är ett samlingsnamn för olika mått, vilka är nödvändiga då ett företags ekonomiska situation och utvecklingsmöjligheter analyseras. Finansiella nyckeltal fås fram genom att olika delar från företagets resultat- och balansräkning kombineras, varvid ny information om företaget erhålls. Dessa kombinerade värden kallas därför för nyckeltal, då de kan ses som en ”nyckel” för att få en djupare förståelse för bolaget.

Med hjälp av nyckeltal kan också olika företag, oavsett storlek, jämföras med varandra utifrån en mängd olika parametrar.


Nyckeltal finns i bolagsanalysen, på Bolagssidorna och i Rekommendationslistan
Utöver att den publicerade bolagsanalysen hänvisar till för analysen relevanta nyckeltal, finns det även på respektive bolags egen Bolagssida, samt i Rekommendationslistan, en mängd finansiella nyckeltal.

För att på ett enkelt och smidigt sätt kunna hitta bolag som uppfyller vissa särskilda kriterier går det även i Rekommendationslistan filtrera de nyckeltal som man själv anser är viktiga. Detta görs genom att man bestämmer vilket minimum- eller maximumvärde ett specifikt nyckeltal får ha för att bolaget ska visas i Rekommendationslistan. På detta sätt kan så en egen aktielista med en specifik karaktär filtreras fram. Det går därmed till exempel filtrera fram en aktielista med bolag som har en förväntat hög och uthållig direktavkastning, bolag med en förväntat hög vinst- eller försäljningstillväxt, bolag som befinner sig i en lång och stabil positiv trend, eller vilken annan typ av bolagskarakteristika man nu kan tänkas eftersöka.


Viktigt med en förståelse för vad respektive nyckeltal innebär
Oavsett om man tar del av nyckeltalen via den publicerade bolagsanalysen eller är intresserad av att själv filtrera fram olika typer av bolag via Rekommendationslistan, är det självklart viktigt att ha en förståelse för vad respektive nyckeltal innebär.

Jag kommer därför i en bloggserie framöver relativt kortfattat förklara innebörden av de vanligast förekommande nyckeltalen. Förhoppningsvis kommer detta ge en ökad förståelse för den skrivna analysen och den rekommendation som där ges, samt underlätta möjligheten att själv kunna filtrera fram bolag som uppfyller vissa specifika kriterier.

I nästa inlägg, vilket blir del 2 i denna bloggserie, sätter vi så igång och inleder med att gå igenom några av de vanligaste och populäraste värderingsmultipelmåtten.


Aktiefiltreringen nås via Rekommendationslistan, genom att klicka på "Redigera tabell" uppe i vänster hörn.

Allt gott och på snart återhörande
Martin Hallström

FLER BLOGGINLÄGG I DENNA SERIE:

  1. Nyckeltal – Del 1 - ”Nyckeln” till att förstå bolagets utveckling
  2. Nyckeltal - Del 2 - Värderingsmultipelmått
  3. Nyckeltal - Del 3 - Direktavkastning
  4. Nyckeltal - Del 4 - Lönsamhet

Läs fler blogginlägg av Martin Hallström Alla blogginlägg

Viktig information
All information i denna blogg är sammanställd från källor som Swedbank bedömer som tillförlitliga. Swedbank kan dock inte garantera att informationen är korrekt. Åsikterna är skribentens egna och behöver inte sammanfalla med Swedbanks. Informationen i bloggen är inte avsedd att utgöra rådgivning och du bör alltid ta del av övrigt marknadsföringsmaterial innan du väljer att göra en investering i någon produkt som omnämns i bloggen.