Analyshusens aktiefavoriter september 2018


Listan över de bolag som analytikerkollektivet är mest positiva till har inte visat några större förändringar de senaste månaderna. Efter ett par rekommendationsförändringar under sommaren har dock bland annat Hemfosa, Saab, Investor, och SSAB nu kommit upp på topplistan. Övriga aktier på topplistan där Swedbanks samarbetspartner Kepler Cheuvreux har en köprekommendation är Catena Media, Lucara Diamond, Ahlstrom-Munksjö, och Recipharm.

Academedia (5,00)Catena Media (5,00)
Hansa Medical (5,00)Lucara Diamond (5,00)
Ahlstrom-Munksjö (4,80)Leovegas (4,80)
Intern. Petroleum (4,75)Semafo (4,69)
Hemfosa (4,67)Africa Oil (4,60)
Hoist Finance (4,60)SAS (4,60)
Recipharm (4,57)Saab (4,56)
Investor (4,50) SSAB (4,50)


Aktier med lågt rekommendationsvärde
Ett annat sätt att se på analyshusens aktiefavoriter är att vända på resonemanget och leta efter bolag som analyshusen på aggregerad basis inte favoriserar, men som Kepler Cheuvreux finner köpvärda. Får Kepler Cheuvreux rätt i sin analys kommer således aktiekursen kunna komma att drivas uppåt allteftersom övriga analyshus justerar upp sina prognoser och rekommendationer. Bland dessa bolag kan nämnas Elekta, Boliden, ICA Gruppen, och Hennes&Mauritz

Hennes&Mauritz (2,00)ICA Gruppen (2,13)
Boliden (2,94)Elekta (3,06)

Framräknande av rekommendationsvärde
I informationssystemet Bloomberg finns analyshusens rekommendationer samlade. Varje bolag kan därför åsättas ett rekommendationsvärde mellan 1 och 5, beroende på den genomsnittliga rekommendationen i bolaget. En femma innebär att samtliga analyshus rekommenderar köp, medan en etta innebär att samtliga analyshus rekommenderar sälj. Aktier som följs av färre än fem analyshus har i denna sammanställning sorterats bort.


Allt gott
Martin Hallström

Läs fler blogginlägg av Martin Hallström Alla blogginlägg

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

All information i denna blogg är sammanställd från källor som Swedbank bedömer som tillförlitliga. Swedbank kan dock inte garantera att informationen är korrekt. Åsikterna är skribentens egna och behöver inte sammanfalla med Swedbanks. Informationen i bloggen är inte avsedd att utgöra rådgivning och du bör alltid ta del av övrigt marknadsföringsmaterial innan du väljer att göra en investering i någon produkt eller något bolag som omnämns i bloggen.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan