Hela vår tillvaro genomsyras av olika säsonger, det vill säga olika tidsperioder som återkommer varje år. Det enklaste exemplet på detta är kanske de olika årstiderna.

Studerar man den historiska börsutvecklingen kan man dock också på samma sätt notera att det finns vissa tydliga säsongsmönster även på aktiemarknaden. Flera av dessa säsongsmönster känner säkert många till, där några vanliga ordstäv är ”Januarieffekten”, ”Köp till sillen, sälj till kräftorna”, ”Aktier är en vintersport”, och så vidare.

De flesta av dessa säsongsmönster bygger således på hur börsen historiskt utvecklat sig under genomsnittsåret, där det visat sig att perioden augusti till och med september har den genomsnittsmässigt svagaste utvecklingen, medan perioden november till och med februari har den genomsnittsmässigt starkaste utvecklingen. Utvecklingen för varje enskilt år varierar dock självklart mycket beroende på för stunden rådande marknadsförutsättningar.

Börsutveckling år som slutar på ”7”
Det finns dock även ett annat säsongsmönster som det kanske inte talats lika mycket om som månadsutvecklingen, nämligen 10-årscykeln. För denna studeras utvecklingen för respektive årtal i tioårscykeln. Detta säsongsmönster är särskilt intressant att studera i år, då den genomsnittliga börsutvecklingen för år som slutar på ”7” har ett väldigt säreget rörelsemönster.

Sett till genomsnittlig kursutveckling för S&P500 för det sjunde året i tioårscykeln sedan 1937 kan man konstatera att börsen haft en relativt stark utveckling fram till juli månad. Efter detta har det så, i genomsnitt, under slutet av året skett en större sättning på börsen.

Bild
Källa:Bloomberg, Swedbank

Många har säkert färskt i minnet att den globala finanskrisen inleddes 2007. Även om S&P500 på helårsbasis visserligen hade en stark kursutveckling och inte påverkades i så stor utsträckning skedde den asiatiska finanskrisen 1997. Den kanske mest kända börskraschen skedde i oktober 1987, då den ”svarta måndagen” fick världens börser att falla handlöst. Ytterligare större börssättningar skedde vidare under andra halvåret 1977, 1957, och 1937.

En aspekt för just 2017 är också att det är det första året av den fyraåriga presidentcykeln i USA. En ny administration tenderar ofta att försöka fatta mer impopulära beslut tidigt i denna cykel, i en förhoppning om att väljarbasen inte kommer att komma ihåg dessa tre år senare då det är dags för nytt val.

Som synes är det rätt skilda orsaker som gjort att börsutvecklingen haft en svag utveckling under andra halvåret det sjunde året i tioårscykeln. Att detta mycket tydliga säsongsmönster uppenbarat sig kan därmed med stor sannolikhet mycket väl bara vara resultatet av en ren slump. Oavsett vilket skadar det ju dock inte att ha med sig hur börsen historiskt utvecklat sig under denna tidsperiod i tioårscykeln.


Teknisk analys OMXS30
Så sent som igår noterade flertalet amerikanska index nya allra-högsta-noteringar och trenden är således fortsatt mycket stark. Med rådande starka marknadssentiment talar också det mesta för att börserna kommer att kunna fortsätta stiga ytterligare en tid framöver.

För hålla sig uppdaterad om vår vy för aktiemarknaden skriver vi varje vecka en teknisk uppdatering för det svenska börsindexet OMXS30. Den senaste publiceringen skedde den 8 februari och står att läsa här.


Allt gott, och på snart återhörande
Martin Hallström