Det har varit en formidabel utveckling för den amerikanska börsen sedan aktiemarknaden bottnade under 2009 och det breda börsindexet S&P500 har sedan dess stigit med över 200%. Aktiestrategerna ser dock att denna utveckling kommer att fortgå även under 2015, där aggregatet i genomsnitt ser att börsindexet S&P500 kommer att stänga till 2219 nästkommande år. Detta skulle innebära en fortsatt uppgång med 7,2% från rådande kursnivå. Det högsta estimatet ligger vid 2340 och det lägsta estimatet ligger vid 2100. Samtliga aktiestrateger spår således att börsen kommer att fortsätta att stiga även nästa år. Detta skulle i så fall innebära att den amerikanska börsen nästa år stiger för sjunde året i rad. En börsuppgång som sträckt sig längre än fem år i rad i USA är mycket ovanligt och har endast inträffat en gång tidigare i historien och det var under perioden 1982-1989.

Ser vi till den strategiska tekniska vy som vi lanserade i januari 2014, och som vi fortfarande följer, är vi dock lite mer försiktigt inställda inför nästkommande år. Sammanfattningen av denna långtidsvy vi gjorde för snart ett år sedan skrev vi lite om i blogginlägget ”Omtalad varningssignal utlöst i S&P500”.

Då teknisk analys främst handlar om marknadssentiment ligger vårt huvudfokus i de mer kortsiktiga rörelserna på börsen, men i vår mer strategiska vy ser vi dock alltjämt utrymme för att en korrigering av den uppgång som nu börsen haft sedan år 2009 skulle kunna komma under nästa år. Den totala samstämmighet som nu råder om att börsen kommer att fortsätta att stiga i jämn takt även nästa år är sentimentsmässigt även det en varningssignal i sig. Om alla tror samma sak, kan rörelserna bli stora om något händer som gör att det blir en avvikelse från rådande konsensus.Vare sig det kommer en korrigering eller inte säger ju det visserligen inget om till vilken nivå indexet stänger för året. Kommer det en rekyl och korrigering på de senaste årens uppgångar, är det dock i mitt tycke en god idé att ha en beredskap för att vara aktiv med sina innehav, då volatiliteten presumtivt kan komma att bli stor.

För att följa vår tekniska vy för det svenska börsindexet OMXS30 skriver vi en uppdatering om detta varje onsdag morgon.

Läs fler blogginlägg av Martin Hallström Alla blogginlägg

Viktig information
All information i denna blogg är sammanställd från källor som Swedbank bedömer som tillförlitliga. Swedbank kan dock inte garantera att informationen är korrekt. Åsikterna är skribentens egna och behöver inte sammanfalla med Swedbanks. Informationen i bloggen är inte avsedd att utgöra rådgivning och du bör alltid ta del av övrigt marknadsföringsmaterial innan du väljer att göra en investering i någon produkt som omnämns i bloggen.