Jag har jobbat inom värdepappersområdet sedan 2003 och i Swedbank sedan 2000.