Under våren har Swedbank fått drygt 60.000 nya aktieägare samtidigt som valberedningen arbetat intensivt med att rekrytera såväl en ny ordförande som ersättare till de ledamöter vilka inte ställer upp för omval.

Som aktieägare i Swedbank har du möjlighet att delta på den extra bolagsstämman.

För att kunna anmäla dig behöver du både rösträttsregistrera dina aktier och anmäla dig till stämman.

Du rösträttsregistrerar ditt innehav enklast via internetbanken under menyvalet ”spara och placera”, klickar sedan ”Fler val” på vänstermenyn och därefter ”registrera dig för bolagsstämma”

Anmäl dig till stämman via länken här eller via telefon 08-4029060. Du kan också anmäla dig per post till Swedbank AB, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm.

Anmälan behöver ske senast den 13/6. Tänk på att du behöver ha rösträttsregistrerat ditt innehav senast den 11/6

Läs fler blogginlägg av Erik Hermansson Alla blogginlägg

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

All information i denna blogg är sammanställd från källor som Swedbank bedömer som tillförlitliga. Swedbank kan dock inte garantera att informationen är korrekt. Åsikterna är skribentens egna och behöver inte sammanfalla med Swedbanks. Informationen i bloggen är inte avsedd att utgöra rådgivning och du bör alltid ta del av övrigt marknadsföringsmaterial innan du väljer att göra en investering i någon produkt eller något bolag som omnämns i bloggen.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan