Vad kan jag göra?


Dra nytta av miljötrenden genom att investera i de företag och branscher som gynnas av den, eller som har lyckats anpassa sin verksamhet så att de drabbas mindre av stigande priser på utsläpp eller ett ökat miljöfokus i konsumentledet. På dessa sätt gynnas också de företag som driver utvecklingen.

Exempel på sådana investeringar kan vara tillverkare av solpaneler, bolag inom materialåtervinning, skogsbolag som finner nya produktområden eller bolag som utvecklar vattenrening. Ett sätt att göra detta är exempelvis genom fonden ”Global Impact” som även inkluderar andra hållbarhetskriterier.
Läs mer om fonden här.

Ett annat alternativ är att investera i hållbara SPAX vilket dessutom innebär visst skydd för investerat kapital. Läs mer om hållbar SPAX här

Svenska bolag ligger långt framme


Enligt en rapport från Industrirådet ligger svenska företag ligger långt framme i många fall och har under senaste åren kraftigt reducerat både utsläpp och indirekt miljöpåverkan från sin produktion. Pappers-, plast- och fordonsindustrin har exempelvis sänkt sina utsläpp med ca 40% mellan 2008 och 2018. Samtidigt har gruvsektorn ökat sina utsläpp under perioden.

Vad kan man dra för slutsatser av detta? En indikation utifrån historiska data är att de industrisektorer med störst utsläpp växt väsentligt långsammare än de med lägre utsläpp och de som minskat sina utsläpp i förhållande till realt förädlingsvärde.

Hur gör jag?


När det kommer till enskilda placeringar har vi en funktion i Aktiellt och Internetbanken för att ranka bolag utifrån miljöpåverkan, primärt ur ett klimatperspektiv. Detta ger en indikation på hur koldioxideffektiva bolagen är och hur förberedda de är på en omställning samt i vilken utsträckning deras produkter medför miljöpåverkan.

Vem gör rankingen och vad innebär den?


Rankingen som kallas Climetrics görs av CDP och du hittar den längst till höger i rekommendationslistan eller när du klickat på en aktie i Internetbanken under ”analys” (i mitten på höger sida).

Rankingen går från 0-100, där 100 är bäst. Noll betyder oftast att man inte omfattats av CDP:s undersökning eller inte svarat på den. Samtidigt utvidgas undersökningen löpande. Här kan du läsa mer om metodiken bakom rankingen på engelska .

I ett tidigare avsnitt av utblick berättar Tourn Reinhammar från CDP översiktligt om vad rankingen innebär (intervjun börjar ca 7:15min in i programmet).


Lycka till med placeringarnaLäs fler blogginlägg av Erik Hermansson Alla blogginlägg

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.
Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbank.com/fondlistarobur. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

All information i denna blogg är sammanställd från källor som Swedbank bedömer som tillförlitliga. Swedbank kan dock inte garantera att informationen är korrekt. Åsikterna är skribentens egna och behöver inte sammanfalla med Swedbanks. Informationen i bloggen är inte avsedd att utgöra rådgivning och du bör alltid ta del av övrigt marknadsföringsmaterial innan du väljer att göra en investering i någon produkt eller något bolag som omnämns i bloggen.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan