Det enklaste sättet att deklarera dina affärer är via Skatteverkets e-tjänst eftersom den hjälper till att räkna och överföra belopp per automatik mellan deklarationens olika delar och fält. Dessutom sker eventuell möjlighet till kvittning mellan inkomster och utgifter/underskott per automatik.


Vanligaste huvudvärken - var hittar jag anskaffningsvärdet för mina aktier?


Banken sparar dina anskaffningsvärden och i den tidigare versionen av Internetbanken kan du själv söka fram historiska notor från 2004 och framåt. Du hittar notorna genom att välja ”Värdepapperstjänsten” under Spara/placera-menyn. Därefter klickar du på dokumenthistorik.

En förutsättning för att du skall kunna hitta notorna är att dina värdepapper köpts genom Swedbank eller sparbankerna. Har du flyttat hit aktier från annan bank eller fått aktierna i arv eller gåva hittar du ingen avräkningsnota. Du måste då undersöka anskaffningsvärde hos din tidigare bank respektive hos gåvogivaren/dödsboet.


Andra källor till huvudvärk


Varje år inträffar ett antal bolagshändelser som bland annat påverkar hur du skall beräkna anskaffningsvärdet för en aktie som avskilts en annan och delats ut till ägarna. Exempelvis delade Autoliv ut Veoneer till sina aktieägare under 2018. Erhöll du denna utdelning och sedan sålde aktierna behöver du beräkna anskaffningsvärdet med hjälp av Skatteverkets instruktion.


Skatteverkets bedömning av hur 2018 års bolagshändelser skall redovisas i samband med försäljning hittar du här:
Skatteverkets info om bolagshändelser

Här hittar du allmän info från Skatteverket om hur försäljning, inlösen mm av värdepapper skall redovisas samt svar på vanliga frågor, t.ex. vad som händer om du inte hittar anskaffningsvärdet:
Generell info från Skatteverket


Minska din huvudvärk med ISK


Du skall inte deklarera köp och försäljningar som skett på ISK-depån. Innehav på ISK schablonbeskattas istället genom att du får en schablonintäkt om 1,49 % i inkomstslaget kapital. Schablonintäkten beskattas med 30 % vilket innebär att skatten är 0,447 % (0,3x1,49). Denna redovisas per automatik i deklarationen.

Har du fått utdelningar från utländska innehav på ditt ISK har dessa att belastas med källskatt. Läs mer om hur och när du kan begära återbetalning av eventuell källskatt överstigande 15 % genom att klicka här


Lycka till med din deklaration!


Skicka inte in deklarationen för snabbt utan kontrollera hellre en extra gång, men börja i tid – för ibland tar det deklarationen längre tid än man hoppades på. Det är viktigt att du skickar in den senast 2:a maj om du inte fått uppskov. Du kan alltid kontakta Skatteverket på telefon 0771-567 567 om du har frågor, behöver hjälp eller vill ansöka om uppskov.Läs fler blogginlägg av Erik Hermansson Alla blogginlägg

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

All information i denna blogg är sammanställd från källor som Swedbank bedömer som tillförlitliga. Swedbank kan dock inte garantera att informationen är korrekt. Åsikterna är skribentens egna och behöver inte sammanfalla med Swedbanks. Informationen i bloggen är inte avsedd att utgöra rådgivning och du bör alltid ta del av övrigt marknadsföringsmaterial innan du väljer att göra en investering i någon produkt eller något bolag som omnämns i bloggen.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan