Mindre skatt, mer pension
Genom att växla inkomst mot pensionsavsättning kan du påverka din beskattning idag, samtidigt som du förbättrar din framtida pension. Löneväxling är enkelt: du avstår en del av din bruttolön idag till en pensionsinbetalning via din arbetsgivare. Det innebär att du flyttar fram beskattningen eftersom inkomstskatt betalas vid pensionsutbetalningen, ofta till en lägre skattesats än du betalar idag när du arbetar.

Sparar du t.ex. 5000 kr i månaden via löneväxling får du behålla upp till en tusenlapp ”extra” varje månad om du annars skulle betalat statlig skatt på denna del. Som företagare kan du göra liknande avsättningar upp till 35% av årsinkomsten!

Att växla lön mot pensionsavsättning är skattemässigt gynnsamt redan från en inkomst på 40600kr/mån. Taket för pensionsgrundande inkomst är något högre (43300kr/mån), men ökningen i allmän pension mellan dessa nivåer motsvaras knappast av skatteökningen.

Vi hjälper dig att komma igång
Löneväxling är förmånligt både för arbetsgivare, anställd och företagare! Vill du veta mer? Läs mer här eller kontakta ditt bankkontor.

Så här har vi räknat:
Löneväxling är skattemässigt gynnsamt från en inkomst på 40600kr/mån och innebär att en del av inkomsten som marginalbeskattas istället sätts av till pensionsförsäkring som beskattas vid uttag och har en låg avkastningsskatt under tiden. Har du en marginalskatt på ca 50% idag och en förväntad nivå på ca 30% som pensionär (pga lägre samlad inkomstnivå) innebär det att du ”sparar” 20 procentenheter som du får avkastning på.

Extra möjligheter för företagare
Som företagare kan du om företagets ekonomi tillåter, utöver avsättningarna ovan, ”köpa ikapp” och kompensera för tidigare års uteblivna avsättningar och därmed dra nytta av ett gott resultat i verksamheten. Läs mer här.

Vad innebär det för företaget?
Pensionsavsättningen innebär att beskattningsbart resultat sjunker i verksamheten samtidigt som det innebär en lägre kostnad för företaget än att betala ut lön (ca 24,5% istället för 31,42% i särskild löneskatt/arbetsgivaravgift).
Läs fler blogginlägg av Erik Hermansson Alla blogginlägg

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.
Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbankrobur.se/fondlista. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

All information i denna blogg är sammanställd från källor som Swedbank bedömer som tillförlitliga. Swedbank kan dock inte garantera att informationen är korrekt. Åsikterna är skribentens egna och behöver inte sammanfalla med Swedbanks. Informationen i bloggen är inte avsedd att utgöra rådgivning och du bör alltid ta del av övrigt marknadsföringsmaterial innan du väljer att göra en investering i någon produkt eller något bolag som omnämns i bloggen.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan