Det enklaste sättet att deklarera dina affärer är via Skatteverkets e-tjänst eftersom den hjälper till att räkna och överföra belopp per automatik mellan deklarationens olika delar och fält. Dessutom sker eventuell möjlighet till kvittning mellan inkomster och utgifter/underskott per automatik. Läs mer om hur kvittning mellan vinster och förluster går till här

Så hittar du anskaffningsvärdet (omkostnadsbelopp)


Avräkningsnotor sparas av banken under lång tid. I internetbanken kan du själv söka fram avräkningsnotor från år 2005 och framåt. Du hittar dessa under menyn "värdepapper" och sedan "fler val". Klicka därefter på "dokument för värdepapper".

En enklare lösning
Under menyvalet "värdepapper" -> "innehav" och fliken "detaljer" hittar du en färdig sammanställning av de affärer du gjort under förra året genom att klicka på "ditt underlag till K4-blanketten".

En förutsättning för att du eller vi skall kunna hitta notorna är att dina värdepapper köpts genom Swedbank eller Sparbankerna. Har du flyttat hit aktier från annan bank eller fått aktierna i arv eller gåva hittar du ingen avräkningsnota. Du måste då undersöka anskaffningsvärde hos din tidigare bank respektive hos gåvogivaren/dödsboet.

Här hittar du allmän info från Skatteverket om hur försäljning, inlösen mm av värdepapper skall redovisas samt svar på vanliga frågor, t.ex. vad som händer om du inte hittar anskaffningsvärdet: Generell info från Skatteverket

Bolagshändelser – utdelning av dotterbolag - hur hanterar man dem?


Varje år inträffar ett antal bolagshändelser som bland annat påverkar hur du skall beräkna anskaffningsvärdet för en aktie som avskilts en annan och delats ut till ägarna.

Skatteverkets bedömning av hur 2020 års bolagshändelser skall redovisas i samband med försäljning hittar du här.

Minska din skatt med ISK


Du skall inte deklarera köp och försäljningar som skett på ISK-depå. Innehav på ISK schablonbeskattas istället genom att du fick en schablonintäkt i inkomstslaget kapital avseende 2020. Schablonintäkten beskattas med 30 %.Denna redovisas per automatik i deklarationen. Läs mer om hur schablonintäkten beräknas här

Om du har fått utdelningar från utländska innehav på ditt ISK så har dessa belastas med källskatt. Läs mer om hur och när du kan begära återbetalning av eventuell källskatt överstigande 15 % genom att klicka här

Lycka till med din deklaration!


Skicka inte in deklarationen för snabbt utan kontrollera hellre en extra gång, men börja i tid – för ibland tar det deklarationen längre tid än man hoppades på. Det är viktigt att du skickar in den senast 3:e maj om du inte fått uppskov. Du kan alltid kontakta Skatteverket på telefon 0771-567 567 om du har frågor, behöver hjälp eller vill ansöka om uppskov.

Månadsspara långsiktigt i fonder

Det bästa sparandet är det som blir av. Så starta ett månadssparande där pengarna dras automatiskt från ditt lönekonto och placeras i de fonder du väljer.

  • Tar minimalt med tid.
  • Du sprider risken över tid.
  • Sparandet blir av!

Läs fler blogginlägg av Erik Hermansson Alla blogginlägg

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i aktier och fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.
Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbankrobur.se/fondlista. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

All information i denna blogg är sammanställd från källor som Swedbank bedömer som tillförlitliga. Swedbank kan dock inte garantera att informationen är korrekt. Åsikterna är skribentens egna och behöver inte sammanfalla med Swedbanks. Informationen i bloggen är inte avsedd att utgöra rådgivning och du bör alltid ta del av övrigt marknadsföringsmaterial innan du väljer att göra en investering i någon produkt eller något bolag som omnämns i bloggen.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan