Bakgrund
När den enhetliga ABB-aktien infördes skapades också ett särskilt utdelningsförfarande. Förfarandet gör det möjligt för aktieägare i ABB Ltd, som har sin skatterättsliga hemvist i Sverige, att få utdelning i svenska kronor utan avdrag för schweizisk källskatt (kupongskatt).

Utdelningen betalas av ett svenskt dotterbolag till ABB Ltd via Euroclear Sweden och beskattas enligt svenska skatteregler, vilket innebär att svensk preliminärskatt om 30 procent dras från utdelningen, såvida aktierna inte förvaras på ett ISK, IPS-depå eller i Kapitalförsäkring. Om du inte svarar att du önskar delta i Utdelningsförfarandet kommer schweizisk källskatt om 35 procent att innehållas oavsett typ av förvar.

Så här går det till
Som aktieägare i ABB kan man välja om man vill delta i det särskilda utdelningsförfarandet eller ej. För räkenskapsåret 2020 föreslår ABB:s styrelse att en ordinarie utdelning om CHF 0,80 per aktie vilket enligt schweizisk skattelagstiftning innebär att utdelningen blir föremål för schweizisk källskatt.

Det är sannolikt förmånligt att anmäla sig till utdelningsförfarandet eftersom det innebär att man som aktieägare erhåller utdelningen utan avdrag för schweizisk källskatt.
Om du väljer att delta innebär det att aktierna spärras och kan inte säljas eller flyttas t.o.m. 2020-04-01 då den tillfälliga omregistreringen till ABB Ltd U-aktier sker.

ABB-aktierna kommer tillfälligt att omregistreras till en ABB Ltd U (utan utdelningsrätt) samt en ABB SR1 (separat utdelningsrätt). ABB Ltd U-aktien handlas på Nasdaq Stockholm under perioden 2020-03-22 – 2020-03-29. Utdelningen beräknas erhållas 2020-04-06.

Om du vill delta i det särskilda utdelningsförfarandet ska ditt svar vara oss tillhanda senast 2020-03-17.

Så här gör du
Klicka på värdepapperpappersmenyn i Internetbanken. Klicka därefter på innehav. Då visas bolagshändelser. Klicka på ABB.
"Värdepappersalternativet" innebär att man väljer att delta i det särskilda utdelningsförfarandet.


Det går också att registrera ditt svar via kundcenter och kontor.

Om du har ställt ut optioner i ABB med säkerhet i aktien och önskar delta kan du inte själv registrera ditt svar utan måste kontakta din rådgivare som kan hjälpa dig.


Tidsplan
Sista svarsdag för depåkunder: 2019-03-17
Anmälningstid: nu tom 2020-03-17
Beräknad dag för utbetalning av kontantutdelning: 2020-04-03
Handel i ABB Ltd U-aktien: 2020-03-22 - 2020-03-29
ABB Ltd-aktierna registreras åter på aktieägarnas VP-konton/depåer: 2020-04-01
Emissionsinstitut: SEB

Källan till informationen i erbjudandebrevet är ABB Ltd. och SEB Emissioner.
Swedbank lämnar ingen rådgivning kring informationen och gör inte någon granskning eller bedömning av informationen eller av eventuella beslut som du som mottagare tar med grund i den. Du är därför ansvarig för att göra en egen självständig bedömning och värdering av eventuella beslut. Läs mer på www.abb.se/aktie.

Läs fler blogginlägg av Erik Hermansson Alla blogginlägg

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

All information i denna blogg är sammanställd från källor som Swedbank bedömer som tillförlitliga. Swedbank kan dock inte garantera att informationen är korrekt. Åsikterna är skribentens egna och behöver inte sammanfalla med Swedbanks. Informationen i bloggen är inte avsedd att utgöra rådgivning och du bör alltid ta del av övrigt marknadsföringsmaterial innan du väljer att göra en investering i någon produkt eller något bolag som omnämns i bloggen.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan