Att reporäntan höjs betyder att marknadsräntorna för stat-, bostad- och kreditobligationer också blir högre vilket ger möjligheter till bättre avkastning i räntefonder framöver. Men det är samtidigt en tudelad lättnadskänsla då detta påverkar räntefonder
negativt på kortare sikt då de befintliga innehavens värde sjunker när räntor stiger.

Riksbanken kommer dock ta det lugnt och försiktigt med räntehöjningar framöver, antalet prognosticerade höjningar under 2019 minskades från två (som signalerades på senaste mötet i oktober) till endast en. Därefter är prognosen ungefär två höjningar per år vilket signalerar en väldigt lugn takt och indikerar att Riksbanken inte är särskilt orolig för att inflationen ska bli för hög. Vanligtvis brukar Riksbanken höja i betydligt snabbare takt i en höjningscykel med fyra och ibland sju höjningar per år. Kommunikationen var även mjuk i
att räntehöjningarna kommer att anpassas efter konjunktur- och inflationsutsikter framöver,
då man ser att det finns många risker som kan skapa problem för världskonjunkturen och därmed ge sämre möjligheter för inflationen att ligga kvar på 2 % -målet.

Sammantaget ser snabba och stora ränteökningar fortsatt avlägsna ut vilket borde vara ett lugnande besked för såväl aktiemarknad som räntemarknad. Men det är ett litet steg på vägen från den oerhört expansiva penningpolitiken som vi har idag.

Bild

Läs fler blogginlägg av Sofia Holma Läs fler blogginlägg i Fondbloggen Alla blogginlägg

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i aktier och fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används. Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbankrobur.se. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

All information i denna blogg är sammanställd från källor som Swedbank bedömer som tillförlitliga. Swedbank kan dock inte garantera att informationen är korrekt. Åsikterna är skribentens egna och behöver inte sammanfalla med Swedbanks. Informationen i bloggen är inte avsedd att utgöra rådgivning och du bör alltid ta del av övrigt marknadsföringsmaterial innan du väljer att göra en investering i någon produkt eller något bolag som omnämns i bloggen.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan