Jag vet att det är många som har haft det väldigt svårt under året, och dessvärre är vi inte ur krisen ännu. För att ta oss igenom detta har vi alla fått hitta en ny vardag och nya sätt att jobba vidare, hantera vardagen och umgås med familj och vänner. Men trots turbulenta marknader och nya omständigheter att ta hänsyn till har det varit ett fantastiskt år för våra kunder överlag med en otroligt fin avkastning i fonderna. Och vi har inte bara lyckats hålla Swedbank Robur flytande, utan faktiskt levererat nya spännande produkter och samarbeten trots denna turbulenta tid. Genom nytänkanden och samarbeten har vi levererat ett fint resultat både som bolag och åt våra sparare. För det är jag otroligt stolt och tacksam.

Arbete på distans har symboliserat det senaste året på flera sätt. De flesta av medarbetarna på Swedbank Robur har sedan i mars skött sitt arbete hemifrån. Dessutom har vi framgångsrikt lyckats upprätthålla vårt påverkansarbete – även det på distans. Vi har trots den turbulenta tiden genomfört fler dialoger än någonsin. Det visar på att bolagen, trots det som pågått runtomkring, fortsatt har sett värdet i att arbeta med både hållbarhet och ägarstyrning. Vilket är till glädje och nytta för både oss som bolag och våra sparare.

När vi insåg att vår nya vardag skulle pågå under en längre tid fick vi även tänka nytt gällande våra kundträffar. Precis som för mycket annat, de blev digitala. Vilket visade sig vara mycket framgångsrikt och ger en ökad tillgänglighet. Med andra ord är det något vi kommer ta med oss in i framtiden vid sidan av de fysiska mötena när de blir möjliga att genomföra igen.

Som sagt vid sidan av pandemi är det fortsatt ett starkt fokus på klimat. Vi behöver öka takten i omställningen till ett mer hållbart samhälle, och kanske har år 2020 påmint oss om det mer än någonsin. Förutom att året har präglats av en pandemi, så har det även enligt FN varit ett av de varmaste åren någonsin. Ett sätt för oss att bidra till omställningen är med vår egen klimatstrategi. De övergripande målen är att vårt förvaltade fondkapital ska vara i linje med Parisavtalet redan år 2025, och koldioxidneutralt år 2040. I september kunde vi stolt berätta om ett av initiativen för att nå våra mål - att vi nu förvaltar våra Access Edgefonder i linje med Parisavtalet. Förvaltningsmetoden och ramverket bakom klassificeringen är framtagen utifrån etablerade branschmetoder, gjorda av en expertkommitté inom EU Sustainable Finance.

Andra sätt för oss att bidra till en hållbar framtid är exempelvis de nya strategierna som vi arbetat fram under året, som ska komplettera vår Policy för ansvarsfulla investeringar och klargöra våra metoder för hur vi integrerar hållbarhet i all vår förvaltning, genom att välja in, välja bort och påverka.

Vid sidan av att sätta nya riktlinjer och mål för hur vi arbetar med hållbarhet har vi under året blivit en del av flera viktiga åtaganden och samarbeten. Ett exempel är vårt åtagande i nya internationella initiativet Net Zero Asset Managers, som innebär att vi som kapitalförvaltare förbinder oss att minska koldioxidutvecklingen i våra investeringsportföljer, och stötta och pusha de företag vi investerar i att uppnå nettonollutsläpp senast till 2050. Vi har i år även skrivit under initiativet Finance for Biodiversity, i vilket vi åtar oss att fram till år 2024 samarbeta, engagera och bedöma vår egen biologiska mångfaldseffekt samt utveckla mål och rapportering av data relaterat till biologisk mångfald.

Produktutvecklingen är en annan viktig del i att nå både våra klimatmål och vår vision att bli världsledare i hållbart värdeskapande. I år har vi lanserat en ny Transitionfond, Transition Energy - vilket är en fond som investerar i företag vars produkter, tjänster eller verksamheter vi bedömer bidrar till omställningen till ett mer hållbart samhälle och som har ett relevant hållbarhetsarbete sett till sin bransch. Transition Energy investerar specifikt i branscher som bidrar till en hållbar energiomställning. Energisektorn står inför enorma förändringar och investeringar vilket gör det till en sektor med stor potential. Fonden kommer att investera i flera strukturella teman kopplade till just energiomställningen; energigenerering, ny teknik, energieffektivisering och energilagring.

Vid sidan av lanseringar av nya produkter arbetar vi kontinuerligt med förbättringar av existerande produkter för att framtidssäkra vår verksamhet. Ett exempel från i år är uppdateringen av våra Basfonder. Det är fonder som gör fondvalet enklare, där kunden väljer önskad risknivå och vi sköter resten. Dessa fonder har under hösten moderniserats med ny, enklare namnsättning samt en uppdaterad process som bättre bibehåller kundens valda risknivå samtidigt som den möjliggör fler spännande investeringar. Tidigare har Basfonderna fokuserat på regioner, nu kommer fonderna att investera i ett bredare urval av Swedbank Roburs fonderbjudande. Det innebär att de har möjlighet att investera i småbolag, globala fonder, tematiska- och sektorfonder, omställningsbolag och så vidare. Vilket betyder att även våra enklare fonder får en större bredd – och möjlighet till god avkastning över tid.

Med vår vision, våra strategier och planer vill vi visa att vi är en finansiell aktör som tar tydlig ställning i frågor som berör våra kunder, investeringar och samhället. Vår resa har bara börjat och vi arbetar kontinuerligt med att skapa nya produkter, gå in i nya samarbeten och hitta nya lösningar. Det kommer vi såklart även att göra under 2021. För vi är övertygade om att det långsiktigt hållbara även är det långsiktigt lönsamma – och för att nå dit måste vi jobba tillsammans.

Gott nytt år!
Liza Jonson

Swedbank Robur Transition Energy A

1 mån
-8,88%
3 mån
-11,05%
i år
-7,11%
1 år
-
3 år
-
5 år
-
rating
-
hållbarhet
risk
1234567
kurs
19,08
sharpe
-
förv.avg.
1,25%
Transition Energy är en aktivt förvaltad aktiefond som huvudsakligen placerar i små och stora bolag i olika branscher globalt utifrån temat hållbar energiomställning. Fonden placerar i bolag som genom sina produkter, t…

Månadsspara långsiktigt i fonder

Det bästa sparandet är det som blir av. Så starta ett månadssparande där pengarna dras automatiskt från ditt lönekonto och placeras i de fonder du väljer.

  • Tar minimalt med tid.
  • Du sprider risken över tid.
  • Sparandet blir av!

Läs fler blogginlägg av Liza Jonson Läs fler blogginlägg i Fondbloggen Alla blogginlägg

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.
Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbankrobur.se/fondlista.

All information i denna blogg är sammanställd från källor som Swedbank bedömer som tillförlitliga. Swedbank kan dock inte garantera att informationen är korrekt. Åsikterna är skribentens egna och behöver inte sammanfalla med Swedbanks. Informationen i bloggen är inte avsedd att utgöra rådgivning och du bör alltid ta del av övrigt marknadsföringsmaterial innan du väljer att göra en investering i någon produkt eller något bolag som omnämns i bloggen.

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan