Den 14 februari var det dags igen, spararna i Swedbank Humanfond skänkte via sitt sparande 42 miljoner kronor till 74 olika välgörenhetsorganisationer. Den här gången valde vi att göra utdelningen på ett nytt sätt, mindre men mer personligt. Vi bjöd in tio organisationer till en workshop på temat storytelling, ledd av Matts Heijbel. Efter inspiration ifrån Matts delade våra gäster med sig av sina egna fantastiska och gripande historier om sin verksamhet och vad som fått de att arbeta med det de gör idag. Med hjälp av Matts coaching och på det sättet som historierna berättades tror jag faktiskt att jag skulle kunna återberätta dem allihopa.

Vi fick höra många fina historier som på olika sätt gick rätt in i hjärtat. Och det är ju just det att hitta något som berör som gör att berättelsen kommer leva kvar. Själv älskar jag att vara ute på havet och i skärgården. Så när Sjöräddningssällskapet berättar om hur en av deras frivilliga sjöräddare räddar en 16 årig flicka som fastnat under en segelbåt som kapsejsat, påverkar det mig lite extra. Havet och naturen är en stor del av mig. Och det som är så fantastiskt med Swedbank Humanfond är just att pengarna som förmedlas från spararna via fonden går till stöd till allt från akut hjälp vid katastrofer, sjukdomsbekämpning, forskning och insatser för en bättre miljö. Vilket gör att kunden själv kan välja att bidra till den organisation som helt enkelt ligger hans eller hennes eget hjärta allra närmast.

Slutligen vill jag skicka ett stort och varmt tack till alla de som har valt att spara i Swedbank Humanfond. Det är ett konkret bevis på att sparande och en god vilja verkligen kan göra skillnad på många sätt. Tack!

Se vår film om Sjöräddningssällskapet och hur Swedbank Humanfonds sparare bidrar till deras arbete.

Läs mer om Swedbank Humanfond och se hur mycket pengar de olika organisationerna fick.

Swedbank Humanfond

i år 3 år 5 år rating hållbarhet förv.avg.
+14,09% +33,10% +44,40% -

Läs fler blogginlägg av Liza Jonson Läs fler blogginlägg i Fondbloggen Alla blogginlägg

Viktig information
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbankrobur.se

All information i denna blogg är sammanställd från källor som Swedbank bedömer som tillförlitliga. Swedbank kan dock inte garantera att informationen är korrekt. Åsikterna är skribentens egna och behöver inte sammanfalla med Swedbanks. Informationen i bloggen är inte avsedd att utgöra rådgivning och du bör alltid ta del av övrigt marknadsföringsmaterial innan du väljer att göra en investering i någon produkt som omnämns i bloggen.