Vår bransch, då menar jag såväl banker som försäkringsbolag, fondbolag och pensionsfonder, kan påverka världen till att bli mer hållbar på flera sätt. Ett viktigt sätt är genom aktivt ägarskap, det vill säga genom dialoger och påverkansarbete i de bolag vi äger. Till vår fördel är hållbarhetsfrågan just nu högt upp på de allra flesta företagsledares agendor, så när vi kommer och vill prata hållbarhet är de flesta mer än villiga att göra det. Och det är avgörande att just näringslivet känner ett starkt ägarskap i dessa frågor. Ensam är inte stark, för att ha en möjlighet att nå FN:s globala mål för hållbar utveckling, Agenda 2030, krävs det att vi jobbar tillsammans.

Mål #17 är ett mål om partnerskap. Världen är mer sammankopplad idag mer än någonsin tidigare, genom transformativa partnerskap mellan privata och offentliga aktörer, inom och över nations- och branschgränser, kan ny kunskap byggas och nya lösningar hittas. I ett fungerande och effektivt samarbete blir partnerskapet både ett redskap och en möjliggörare för de andra målen; vars avtryck och genomslag kan bli betydligt större än summan av flera olika delar. Inom alla typer av samarbeten och samarbetsforum krävs det mod, öppenhet, transparens och ett genuint engagemang för att vi ska kunna vara med och inte bara bidra till utan driva en positiv utveckling.

Ett bra exempel på ett samarbete i dessa frågor är att FN har startat samarbetet Global Investors for Sustainable Development (GISD). GISD är en strategigrupp bestående av vd:ar, hållbarhetschefer och finanschefer vars uppgift är att konkretisera finanssektorns roll i att hjälpa till att uppnå Agenda 2030. Inom ramen för det globala samarbetet har man ambitionen att skapa en struktur för att utveckla skalbara investeringsmöjligheter och underlätta samarbete med projektutvecklare på både lokal och nationell nivå. Initiativet ska alltså öka tillgången på långsiktiga investeringar för hållbar utveckling, se till att faktiskt driva resultat. En del av inspirationen bakom detta initiativ är det svenska partnerskapet Swedish Investors for Sustainable Development (SISD), initierat och samordnat av SIDA. SISD representeras i det globala nätverket av Richard Gröttheim, vd för AP7 med mig som utvald suppleant.

Med hjälp av initiativ likt GISD sätter FN och Agenda 2030 större press på bolag och investerare att bidra. Samtidigt ökar även kundernas intresse för hållbarhet, vilket gör att trycket på bolagen även blir större från det hållet. Det är viktigt och även en möjlighet att fånga upp och ta tillvara på kundernas ökade intresse. För oss innebär det till exempel hjälpa våra kunder att använda sitt sparkapital för att öka takten i omställningen till ett mer hållbart samhälle och här blir transparens och tydlighet oerhört viktigt.

Vi är övertygade om att en sund investeringsfilosofi och en stark investeringsprocess ger en positiv värdeökning på lång sikt. Vi måste vara modiga, vara i framkant och våga fullfölja. För vi är övertygade om att det långsiktigt hållbara är också det långsiktigt lönsamma - för våra kunder, oss som företag och för samhället i stort.

FN:s globala mål för hållbar utveckling

Månadsspara långsiktigt i fonder

Det bästa sparandet är det som blir av. Så starta ett månadssparande där pengarna dras automatiskt från ditt lönekonto och placeras i de fonder du väljer.

  • Tar minimalt med tid.
  • Du sprider risken över tid.
  • Sparandet blir av!

Läs fler blogginlägg av Liza Jonson Läs fler blogginlägg i Fondbloggen Alla blogginlägg

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.
Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbankrobur.se/fondlista.

All information i denna blogg är sammanställd från källor som Swedbank bedömer som tillförlitliga. Swedbank kan dock inte garantera att informationen är korrekt. Åsikterna är skribentens egna och behöver inte sammanfalla med Swedbanks. Informationen i bloggen är inte avsedd att utgöra rådgivning och du bör alltid ta del av övrigt marknadsföringsmaterial innan du väljer att göra en investering i någon produkt eller något bolag som omnämns i bloggen.

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan