I våras annonserade vi efter unga talanger till en ny satsning. Av ungefär 400 sökande valdes fem personer ut. Nu är de äntligen på plats och kommer att jobba på tre olika avdelningar inom Robur samtidigt som de arbetar som ett team – Team Robur. Syftet med Team Robur är bland annat att på ett proaktivt och långsiktigt sätt säkerställa nya kompetenser och föryngring i bolaget.

Under sitt första år kommer våra nya medarbetare inte bara lära sig verksamheten i den enhet de ingår i, utan även få möjligheter till jobbrotation och intern utbildning. De kommer bli tilldelade en mentor och förväntas kombinera intern utbildning med att aktivt bidra i det dagliga arbetet. Genom att behålla de fem personerna som ett team, trots att de kommer att arbeta inom olika enheter, hoppas jag vi kan skapa ett nytt unikt samarbete mellan de olika enheterna på Swedbank Robur.

Team Robur ger ju inte bara de nya talangerna fantastiska möjligheter till ny kunskap, utan även vi som varit i branschen ett tag får chansen att ta del av nya tankar och idéer genom omvänt mentorskap. Har man varit ute i arbetslivet en längre tid finns det ju en risk att man jobbar på som man alltid ha gjort och då kan en yngre mentor verkligen ge nya infallsvinklar. Så jag är säker på att genom att anställa nästa generation medarbetare ska vi kunna tillgodose nästa generation sparare. Jag är dessutom övertygad om att vi kommer få väldigt roligt ihop!

Bild
Team Robur bestående av Eric Danckwardt Lilleström, Josephine Runeberg Nilsson,
Louise Dufwa, Martin Lind och Madina Holmegren tillsammans med Liza Jonson.

Läs fler blogginlägg av Liza Jonson Läs fler blogginlägg i Fondbloggen Alla blogginlägg

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används. Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbankrobur.se.

All information i denna blogg är sammanställd från källor som Swedbank bedömer som tillförlitliga. Swedbank kan dock inte garantera att informationen är korrekt. Åsikterna är skribentens egna och behöver inte sammanfalla med Swedbanks. Informationen i bloggen är inte avsedd att utgöra rådgivning och du bör alltid ta del av övrigt marknadsföringsmaterial innan du väljer att göra en investering i någon produkt eller något bolag som omnämns i bloggen.

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan