Greta har under 2019 lyckats få upp klimatfrågan allt högre på agendan och i och med det lyckats inspirera miljontals människor att engagera sig för klimatet. Inklusive makthavare, världen över. Det är precis det här vi behöver, att jobba tillsammans. Vi på Swedbank Robur bidrar med att påverka de bolag vi investerar i att arbeta mer med klimatfrågan, vi engagerar oss också i olika forum och delar med oss av den kunskap vi har. Förutom det, så gör vi även det som för oss är självklart, utvecklar och erbjuder fonder med ett stort fokus på klimat och hållbarhet.

Fonder med särskilt hållbarhetsfokus har funnits länge. Swedbank Robur lanserade sin första fond med inriktning mot hållbarhetsfrågor 1980. Till en början erbjöds särskilda etikfonder som i huvudsak uteslöt företag med anknytning till exempelvis vapen, alkohol och tobak. Därefter har utvecklingen mer gått mot att även ta hänsyn till positiva urvalskriterier och att se möjligheter i de bolag som bidrar och kan bidra med en förändring. Från att ha varit något extra, är nu hållbarhet i stället något som är en naturlig del i investeringsprocessen. Och mer nischade hållbarhetsfonder, så som fonder med fokus på klimat, blir alltmer efterfrågade.

I november lanserade vi den första nya fonden, av flera kommande, med ett specifikt klimatfokus. Först ut är en tillväxtmarknadsfond, Swedbank Robur Access Edge Emerging Markets. Fonden ger en bred exponering mot tillväxtmarknader samtidigt som den tar hänsyn till klimatfrågor och investerar därför inte i bolag som producerar fossila bränslen eller i bolag med mer än fem procent omsättning från framställning av el från kol, olja respektive gas. Den premierar och väljer istället in bolag som bidrar positivt till klimatomställningen, detta är vad vi kallar en klimatsmart fond. Detta fokus resulterar bland annat i att fondens investeringar har cirka 75 procent lägre CO2 utsläpp än sitt jämförelseindex MSCI Emerging Markets.

Även om det finns mycket kvar att göra, tycker jag att vi kan se tillbaka på 2019 med stolthet och glädje. Klimatfrågan har äntligen fått det fokus den förtjänar. För att lyckas att bekämpa klimatförändringarna och dess konsekvenser behöver vi genom utbildning och innovation göra nödvändiga förändringar för att skydda planeten. Dessa förändringar ger också stora möjligheter att modernisera vår infrastruktur som kommer att skapa nya arbetstillfällen och främja välstånd över hela världen. Det rimmar väl med att vi är övertygade om att det långsiktigt hållbara också är det långsiktigt lönsamma.

För att vi ska orka fortsätta kampen för klimatet behöver vi ta några dagar ledigt och samla kraft tillsammans med familj och vänner. Jag vill därför passa på att önska er en god jul och ett gott nytt år! Låt oss hoppas att även 2020 fortsätter med ordet klimat på allas läppar.

Mål nummer 13, bekämpa klimatförändringarna

Swedbank Robur Access Edge EM

1 mån
+2,81%
3 mån
+6,60%
i år
-2,35%
1 år
-
3 år
-
5 år
-
rating
-
hållbarhet
risk
1234567
kurs
100,59
sharpe
-
förv.avg.
0,50%
Access Edge Emerging Markets är en aktiefond som placerar i bolag inom olika branscher med inriktning mot tillväxtmarknader globalt. Målsättningen är att erbjuda exponering mot MSCI Emerging Markets samtidigt som vi ta…

Månadsspara långsiktigt i fonder

Det bästa sparandet är det som blir av. Så starta ett månadssparande där pengarna dras automatiskt från ditt lönekonto och placeras i de fonder du väljer.

  • Tar minimalt med tid.
  • Du sprider risken över tid.
  • Sparandet blir av!

Läs fler blogginlägg av Liza Jonson Läs fler blogginlägg i Fondbloggen Alla blogginlägg

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.
Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbankrobur.se/fondlista.

All information i denna blogg är sammanställd från källor som Swedbank bedömer som tillförlitliga. Swedbank kan dock inte garantera att informationen är korrekt. Åsikterna är skribentens egna och behöver inte sammanfalla med Swedbanks. Informationen i bloggen är inte avsedd att utgöra rådgivning och du bör alltid ta del av övrigt marknadsföringsmaterial innan du väljer att göra en investering i någon produkt eller något bolag som omnämns i bloggen.

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan