Vi är mycket glada för den fina placeringen. Det ger oss ett fantastiskt kvitto på att vårt arbete med hållbarhet på flera håll gör skillnad. Att prata om vikten att fokusera på hållbarhet är en sak, att prata om vikten och samtidigt agera är något helt annat. När det kommer till hållbarhet finns inga alternativ – ”walk the talk” är nödvändigt för att vi ska kunna ge våra barn den framtid de förtjänar.

Förutom att hållbarhet är inkluderat i förvaltningen av alla våra fonder arbetar vi också hela tiden aktivt med att ta tillvara på möjligheterna att påverka företag i en hållbar och positiv riktning utifrån vår roll som ansvarsfull investerare. Ska vi ta ytterligare steg kan vi inte bara välja att ha dialoger med bolag som idag är bäst i klassen, vi måste även föra diskussioner med de bolag som inte ligger på topp men som har möjligheter att förbättras. Vi är övertygade om att en sund investeringsfilosofi och en stark investeringsprocess ger en positiv värdeökning på lång sikt. Vi måste vara modiga, vara i framkant och våga fullfölja. För vår övertygelse är att det långsiktigt hållbara också är det långsiktigt lönsamma - för både våra kunder, oss som företag och för samhället i stort.

Att hamna bland Europas topp fem hade inte varit möjligt utan det breda engagemang vi har för hållbarhetsfrågor hos våra medarbetare. Varje dag, i allt vi gör har vi vår vision i bakhuvudet – att bli världsledare i hållbart värdeskapande. Det är utnämningar likt denna som visar på att, trots en väldigt ambitiös vision, så är vi redan en bra bit på vägen. Vi kommer att fortsätta att aktivt arbeta för att bli ännu bättre och hjälpa till att driva en positiv utveckling framåt – vi kommer fortsätta att ”walk the talk”.

Rapporten ”Responsible Investment Brand Index™ 2019”
är baserad på ett index skapat av Jean-Francois Hirschel och Markus Kramper.

Mer information om H&K samt rapporten

Månadsspara långsiktigt i fonder

Det bästa sparandet är det som blir av. Så starta ett månadssparande där pengarna dras automatiskt från ditt lönekonto och placeras i de fonder du väljer.

  • Tar minimalt med tid.
  • Du sprider risken över tid.
  • Sparandet blir av!

Läs fler blogginlägg av Liza Jonson Läs fler blogginlägg i Fondbloggen Alla blogginlägg

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.
Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbankrobur.se/fondlista.

All information i denna blogg är sammanställd från källor som Swedbank bedömer som tillförlitliga. Swedbank kan dock inte garantera att informationen är korrekt. Åsikterna är skribentens egna och behöver inte sammanfalla med Swedbanks. Informationen i bloggen är inte avsedd att utgöra rådgivning och du bör alltid ta del av övrigt marknadsföringsmaterial innan du väljer att göra en investering i någon produkt eller något bolag som omnämns i bloggen.

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan