Policyn för ansvarsfulla investeringar är grunden i Swedbank Roburs hållbarhetsarbete och omfattar alla Swedbank Roburs fonder. Vi vill att våra fonder äger välskötta företag som tar ansvar för människor och miljö eftersom det gynnar företagens långsiktiga utveckling. Att det är så här vi arbetar är inget nytt. Det som är nytt är att vi under 2018 har tagit ett ytterligare steg och lanserat en fond som inte bara följer vår policy utan dessutom enbart investerar i bolag som bidrar till att uppfylla FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling och en bättre värld – Swedbank Robur Global Impact.

Enligt uppskattningar från FN kommer upp till 7000 miljarder dollar att behöva investeras årligen fram till år 2030 för att uppnå de globala målen, det motsvarar nästan 10 procent av den totala globala ekonomin eller 600 gånger Sveriges statsbudget. Det innebär att sambandet mellan hållbarhet och avkastning sannolikt därför kommer att stärkas framöver. Global Impact ger möjligheten att investera i bolag över hela världen, även på tillväxtmarknader, som redan idag bidrar till att de globala målen uppnås.

Vi arbetar kontinuerligt med hur vi kan öka fokus kring hållbarhetsfrågor, både för nya och befintliga produkter. I början av 2018 utsågs vi till årets hållbara aktör i Söderberg & Partners årliga trafikljusrapport. Vårt arbete med att integrera hållbarhet i de primära affärsprocesserna har även uppmärksammats internationellt. Swedbank Robur rankades nyligen som topp tre bland 239 europeiska kapitalförvaltare i en utvärdering om bolagens åtaganden inom ansvarsfulla investeringar gjord av Brand Affairs and H-Ideas. Båda dessa utnämningar är ett fantastiskt kvitto på att vårt hållbarhetsarbete är viktigt och att vi fokuserar på rätt frågor.

Nu tar vi några dagar ledigt över jul och nyår för att sedan fortsätta arbeta för våra andelsägare och mot vår vision att bli världsledare i hållbart värdeskapande.

*Enligt en rapport från IPCC (The Intergovernmental Panel on Climate Change), FNs organisation för att utvärdera klimatförändringens effekter.

Läs fler blogginlägg av Liza Jonson Läs fler blogginlägg i Fondbloggen Alla blogginlägg

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används. Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbankrobur.se.

All information i denna blogg är sammanställd från källor som Swedbank bedömer som tillförlitliga. Swedbank kan dock inte garantera att informationen är korrekt. Åsikterna är skribentens egna och behöver inte sammanfalla med Swedbanks. Informationen i bloggen är inte avsedd att utgöra rådgivning och du bör alltid ta del av övrigt marknadsföringsmaterial innan du väljer att göra en investering i någon produkt eller något bolag som omnämns i bloggen.

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan