Jag har jobbat i finansbranschen i 18 år och är sedan februari 2017 vd för Sveriges största fondbolag, Swedbank Robur. Genom hela mitt yrkesliv har jag haft ett fokus på att skapa kundvärde genom att erbjuda tydliga, enkla och transparenta produkter. Jag har även ett brinnande intresse och engagemang för att vi ska leda vägen för ansvarsfulla investeringar. Ju mer jag har jobbat med ansvarsfulla investeringar desto mer övertygad har jag blivit att det är den enda vägen framåt. Jag tror stenhårt på att de bolag som utifrån globala trender skapar affärsmöjligheter och hanterar sina hållbarhetsrisker - även blir de finansiella vinnarna på lång sikt. Vi på Swedbank Robur vill därför fortsätta utveckla våra fonder i en hållbar riktning – för att det är långsiktigt lönsamt för våra kunder men också för att det är ett stort ansvar att förvalta 3 miljoner fondsparares pengar. Det är en självklarhet att stora investerare måste vara med och forma morgondagens hållbara samhälle. Det går inte att förlita sig på att politikerna ensamma ska ordna detta. En stor del av det vi förvaltar är långsiktigt pensionskapital så för oss är det självklart att värna om en framtid för både människor och miljö. Vi vill göra vårt bästa för att säkerställa att den avkastningen vi genererar för våra kunder inte sker på bekostnad av människor och miljö – vår framtid!

Vi vill att du som fondsparare ska se Swedbank Roburs fonder som det självklara valet för ditt långsiktiga sparande. Du kan redan i dag köpa våra fonder via många olika kanaler och en av våra viktigaste uppgifter är att säkerställa att fonderna finns tillgängliga och lätt kan inkluderas i olika digitala lösningar.

Läs fler blogginlägg av Liza Jonson Läs fler blogginlägg i Fondbloggen Alla blogginlägg

Viktig information
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbankrobur.se

All information i denna blogg är sammanställd från källor som Swedbank bedömer som tillförlitliga. Swedbank kan dock inte garantera att informationen är korrekt. Åsikterna är skribentens egna och behöver inte sammanfalla med Swedbanks. Informationen i bloggen är inte avsedd att utgöra rådgivning och du bör alltid ta del av övrigt marknadsföringsmaterial innan du väljer att göra en investering i någon produkt som omnämns i bloggen.