Det blir allt mer tydligt att tempot för omställningen till ett mer hållbart samhälle inte är tillräckligt. Vi på Swedbank Robur vill bidra med att öka tempot. Men det är det faktiskt inte bara vi som vill det, vi ser också ett ökande intresse hos våra kunder att spara hållbart, parallellt med marknadens växande krav. Visionen om att bli världsledare inom hållbart värdeskapande kombinerat med ett uttalat fokus på klimat sätter förväntningarna om att vi ska leda utvecklingen och fånga klimatrelaterade möjligheter i våra affärer. Ett sätt, av flera, för oss att bidra är en klimatstrategi som vägleder oss i våra investeringar.

Swedbank Robur har nu antagit en ny klimatstrategi och även uppdaterat vår policy för ansvarsfulla investeringar. Detta för att vi som finansiell aktör faktiskt kan bidra genom att ta ställning i frågor som är viktiga för våra investeringar, samhället och för våra kunder. Med det sagt, är det också viktigt att vi hela tiden aktivt ser över och uppdaterar våra policys och ramverk för att utifrån vår roll som investerare hjälpa till att driva på utvecklingen i en hållbar och positiv riktning – i ett snabbare tempo.

Våra mål i klimatstrategin:
• Det samlade fondkapital som Swedbank Robur förvaltar ska år 2025 vara i linje med Parisavtalets mål om att begränsa uppvärmningen till 1,5 grader.
• Det samlade fondkapital som Swedbank Robur förvaltar ska år 2040 vara placerat koldioxidneutralt.

Inom kort kommer vi komma ut med delmål för att tydliggöra hur vi ska nå de långsiktiga målen. Så håll utkik!

I den uppdaterade policyn för ansvarsfulla investeringar har Swedbank Robur bland annat utökat kriterierna för att exkludera kol till max 5 procent av bolagets omsättning från tidigare 30 procent. Vi har också uppdaterat informationen kring internationella normer och konventioner för att bland annat skapa en större tydlighet och transparens kring hur vi arbetar med hållbarhetsanalyser.

Välkommen 2020 – nu ökar vi tempot!

Mer information:
Swedbank Roburs policy för ansvarsfulla investeringar (pdf)
Swedbank Roburs klimatstrategi (pdf)

Månadsspara långsiktigt i fonder

Det bästa sparandet är det som blir av. Så starta ett månadssparande där pengarna dras automatiskt från ditt lönekonto och placeras i de fonder du väljer.

  • Tar minimalt med tid.
  • Du sprider risken över tid.
  • Sparandet blir av!

Läs fler blogginlägg av Liza Jonson Läs fler blogginlägg i Fondbloggen Alla blogginlägg

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.
Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbankrobur.se/fondlista.

All information i denna blogg är sammanställd från källor som Swedbank bedömer som tillförlitliga. Swedbank kan dock inte garantera att informationen är korrekt. Åsikterna är skribentens egna och behöver inte sammanfalla med Swedbanks. Informationen i bloggen är inte avsedd att utgöra rådgivning och du bör alltid ta del av övrigt marknadsföringsmaterial innan du väljer att göra en investering i någon produkt eller något bolag som omnämns i bloggen.

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan