Jag hade förmånen att vara en av ledamöterna i Agenda 2030-delegationen. För några veckor sedan lämnade vi i delegationen över vårt betänkande till regeringen. Arbetet bakom detta betänkande har varit otroligt givande och verkligen visat vikten av samarbete. Både inom och emellan branscher. Det är bara elva år kvar till 2030 och behovet av konkreta åtgärder blir mer och mer tydligt.

FN:s globala mål (Agenda 2030) syftar till att avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheter och orättvisor i världen, främja fred och lösa klimatkrisen. I betänkandet lyfter vi fram behovet av att skapa förutsättningar för de omfattande och långsiktiga investeringarna som krävs för att uppnå Agenda 2030. Finanssektorn, och vi som kapitalförvaltare, är avgörande i detta sammanhang. Det ger oss ett stort ansvar, men även stora möjligheter. Vi kan faktiskt genom ett aktivt ägarinflytande spela en avgörande roll för bolags omställning mot mer långsiktigt hållbara affärsmodeller och verksamheter.

Nu gäller det att effektivt styra finanseringsflöden mot klimatsmarta och hållbara investeringar. Det är kort om tid och vi behöver vara ödmjuka inför de utmaningar som vi kommer att behöva möta. Trots det, eller kanske därför, ska det bli spännande att få vara del av den här resan. Jag hade tidigare en dröm om att bli läkare, att höra mina barn säga att ”min mamma gör andra friska”. Läkare kommer jag aldrig att bli, men kanske har jag hittat ett annat sätt där jag kan göra ännu mer gott än min ursprungliga dröm. Detta genom att få världen att förstå att det är genom hållbara investeringar vi faktiskt kan göra skillnad.

Mer om Agenda 2030-delegationen

Läs fler blogginlägg av Liza Jonson Läs fler blogginlägg i Fondbloggen Alla blogginlägg

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används. Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbankrobur.se.

All information i denna blogg är sammanställd från källor som Swedbank bedömer som tillförlitliga. Swedbank kan dock inte garantera att informationen är korrekt. Åsikterna är skribentens egna och behöver inte sammanfalla med Swedbanks. Informationen i bloggen är inte avsedd att utgöra rådgivning och du bör alltid ta del av övrigt marknadsföringsmaterial innan du väljer att göra en investering i någon produkt eller något bolag som omnämns i bloggen.

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan