Den 23 mars noterade aktiemarknaden ett tapp på över 30 procent från sin högsta notering, endast en månad tidigare. Aldrig tidigare har ett fall på över 30 procent skett så snabbt från en tidigare toppnotering. Det påverkade naturligtvis våra fonders underliggande värden och hur våra kunder reagerade. Initialt såg vi utflöden främst i våra aktiva aktiefonder till förmån för våra kortare räntefonder. Främst var det privatspararna som valde att agera, medan de institutionella kunderna satt still i båten. Trots den stora nedgången på börsen har våra fonder återhämtat stora delar av de tappade värden från slutet av februari till slutet av mars. Många som lämnade när det var som mest turbulent har återvänt och flera aktiefonder visar nu till och med en positiv avkastning för första halvåret, trots dessa extrema sex månader.

Vi på Swedbank Robur jobbar hårt med att finnas där för våra kunder, för att leverera en långsiktig och hållbar förvaltning. Samtidigt fortsätter vi att utveckla vår verksamhet och våra produkter för att dag för dag komma närmare vår vision – att bli världsledare i hållbart värdeskapande. Ett steg i den riktningen är lanseringarna av nya Access Edge och Transitionfonder.

Transitionfonderna investerar i företag som vi bedömer bidrar till omställningen till ett mer hållbart samhälle. Den aktiva förvaltningen gör det möjligt för våra förvaltare och hållbarhetsanalytiker att regelbundet träffa bolagen och diskutera deras hållbarhetsarbete. I höst får fonderna Transition Sweden och Transtion Global sällskap av den nya fonden Transition Energy.

Under året har vi även fortsatt att utöka erbjudandet av våra Access Edge-fonder. De är klimatfokuserade fonder med ambitiösa hållbarhetskriterier samtidigt som den systematiska förvaltningen möjliggör låga avgifter och god riskspridning. Det ger en möjlighet att investera i framtidens vinnare – för vi tror att klimatfrämjande företag är just det, framtidens vinnare. I höst utökas utbudet av klimatfokuserade fonder med tre nya Access Edge-fonder fokuserade på olika marknader.

Ett ytterligare steg för att bidra till att öka tempot i omställningen mot ett mer hållbart samhälle är den klimatstrategi som vi antog i början av året. Klimatstrategin vägleder våra investeringar och visar världen vårt ställningstagande. Med klimatstrategin och vår vision i ryggen jobbar vi nu målinriktat – det är dags att gå från vision till verklighet. Vår övertygelse är att det långsiktigt hållbara också är det långsiktigt lönsamma, såväl för våra kunder, för oss som företag och för samhället i stort. Med andra ord mycket nytt och spännande att hålla utkik efter i höst. Låt oss hoppas att den nya tillvaro vi lever i just nu, går mot ett mer hållbart normalläge. Men fram till dess – ha en fin sommar!

Månadsspara långsiktigt i fonder

Det bästa sparandet är det som blir av. Så starta ett månadssparande där pengarna dras automatiskt från ditt lönekonto och placeras i de fonder du väljer.

  • Tar minimalt med tid.
  • Du sprider risken över tid.
  • Sparandet blir av!

Läs fler blogginlägg av Liza Jonson Läs fler blogginlägg i Fondbloggen Alla blogginlägg

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.
Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbankrobur.se/fondlista.

All information i denna blogg är sammanställd från källor som Swedbank bedömer som tillförlitliga. Swedbank kan dock inte garantera att informationen är korrekt. Åsikterna är skribentens egna och behöver inte sammanfalla med Swedbanks. Informationen i bloggen är inte avsedd att utgöra rådgivning och du bör alltid ta del av övrigt marknadsföringsmaterial innan du väljer att göra en investering i någon produkt eller något bolag som omnämns i bloggen.

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan