För några veckor sedan tilldelades vi priset Årets Fondbolag 2018*, vilket ger en enorm energi för året vi har framför oss. Motivationen som hänvisar till bra avkastning med ett genuint hållbarhetsfokus gjorde mig extra glad:
"Fondbolaget, som redan tagit hem en utmärkelse som bästa fond i en av kategorierna, finns med i den absoluta toppen i flertalet andra fondkategorier. Förutom goda resultat sett till avkastningen har fondbolaget även tagit vara på möjligheterna att påverka vår värld med hur vi investerar. Detta dels genom ett väl integrerat hållbarhetsarbete men även med nya produkter med fokus på att göra en faktisk påverkan. Med hänsyn till en övergripande helhetsbedömning av fondbolaget samt enskilda bedömningar av fonderna gör sig denna storbank förtjänt av utmärkelsen Årets Fondbolag 2018."

Visst sätter det även en hel del press på oss inför 2019, men inte minst är det en bekräftelse på att vi levererar riktigt fin och hållbar förvaltning till våra kunder. Vilket är precis det vi strävar efter! Under 2018 lanserade vi flera nya fonder och även under 2019 kommer vi att erbjuda nya produkter. Allt för att anpassa oss till vad kunderna efterfrågar mer av idag – och inte minst bygga vidare på vår strategi att erbjuda innovativa, enkla och hållbara produkter.

En hel månad har redan passerat sen vi gick in i ett nytt år, visserligen med en stark återhämtning på världens börser men den politiska oro som vi såg under 2018 verkar dessvärre hålla i sig med fortsatt oro mellan Kina och USA och fortsatt otydlighet vad gäller brexit. För att nämna några saker med stor geopolitisk påverkan. När omvärlden ser ut som den gör, och vi behöver vara beredda på svängningar i marknaden är det en trygghet att veta att vi sitter på lång erfarenhet och kompetens. Swedbank Robur erbjuder ett unikt sortiment av fonder genom att både ha en bredd, men samtidigt väldigt nischade fonder inom varje segment. Detta för att kunna erbjuda fonder beroende på kundens egna preferenser och samtidigt ha relevanta placeringsalternativ oavsett marknadsklimat.

Jag är också väldigt glad att inleda året med att kunna säga att vi är den största investeraren i den första helt blå obligationen på marknaden där investeringarna öronmärks enligt Green Bond Principles. Den totala investeringen på 2 miljarder SEK och ska användas till vattenreningsprojekt, skydd av grundvatten, storm- och översvämningsskydd samt för att restaurera det marina ekosystemet i regionen. Det är naturligtvis extra roligt att delta i den här obligationen med tanke på hur viktig Östersjömiljön är för våra kunder.

*I januari 2018 tilldelades Swedbank Robur priset Årets Fondbolag 2018 av fondmarknaden.se, dessutom utsågs Swedbank Robur Amerikafond till årets Nordamerika fond.

Läs fler blogginlägg av Liza Jonson Läs fler blogginlägg i Fondbloggen Alla blogginlägg

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används. Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbankrobur.se.

All information i denna blogg är sammanställd från källor som Swedbank bedömer som tillförlitliga. Swedbank kan dock inte garantera att informationen är korrekt. Åsikterna är skribentens egna och behöver inte sammanfalla med Swedbanks. Informationen i bloggen är inte avsedd att utgöra rådgivning och du bör alltid ta del av övrigt marknadsföringsmaterial innan du väljer att göra en investering i någon produkt eller något bolag som omnämns i bloggen.

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan