Vi både höll och deltog på ett flertal seminarier och paneldiskussioner, där det diskuterades alltifrån sparande och pension till företagande och hållbarhet. Pensionsfrågan blir allt viktigare för de yngre generationerna. Dagens pensionssystem är tänkt att ge omkring 70 procent av lönen i pension, men de framtida pensionerna riskerar att bli betydligt lägre än så. Dagens 90-talister kommer enligt de beräkningar Swedbank gjort endast få cirka 40 procent av sin slutlön i pension. Det visar på vikten att säkerställa att man har en tjänstepension och kommer igång med sitt privata sparande tidigt. Där kan vi på Swedbank och Swedbank Robur komma in och inte bara erbjuda passande produkter för pensionssparande utan även se till att kunden känner större trygghet och kontroll.

Vid sidan av pensionsfrågan så var det, till min stora glädje, stort fokus på hållbarhet. Fler och fler företag och myndigheter pratar om Agenda 2030. Och det är fantastiskt att se hur alla möjliga aktörer i samhället fokuserar på och diskuterar lösningar för att ställa om sitt arbete så att de kan vara med och bidra till att upp nå de globala målen. Under Almdalen medverkade jag och mina kollegor i ett flertal sammanhang och pratade om vad vi gör för att bidra. Nu är det viktigt att vi tar med oss detta engagemang och fortsätter sprida kunskapen om de här frågorna även utan för Almedalen – helst varje dag.

Bild

Läs fler blogginlägg av Liza Jonson Läs fler blogginlägg i Fondbloggen Alla blogginlägg

Viktig information
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbankrobur.se

All information i denna blogg är sammanställd från källor som Swedbank bedömer som tillförlitliga. Swedbank kan dock inte garantera att informationen är korrekt. Åsikterna är skribentens egna och behöver inte sammanfalla med Swedbanks. Informationen i bloggen är inte avsedd att utgöra rådgivning och du bör alltid ta del av övrigt marknadsföringsmaterial innan du väljer att göra en investering i någon produkt som omnämns i bloggen.